Prywatne usługi medyczne przed stagnacją?

Blisko  46 proc. osób  badanych  przez GfK Polonia na zlecenie "Rzeczpospolitej"(Nr z 26.01.2009 r.) uważa,  że usługi medyczne świadczone przez prywatne centra medyczne są wyższej jakości niż świadczone przez placówki państwowe.  Odmiennego zdania był tylko 1 proc. ankietowanych. Z badania wynika, że  tendencja ta jest jeszcze lepiej widoczna wśród grupy lepiej zarabiających. I tak, wśród osób zarabiających miesięcznie 2,5 tys. netto i więcej, przekonanie o lepszej jakości prywatnych usług medycznych wyraziło 53 proc., chociaż  52 proc. respondentów  nie korzysta z tych usług. Równocześnie 44 proc. badanych, mimo przekonania o konieczności dalszego rozwoju prywatnych usług medycznych, twierdzi, że równolegle powinny funkcjonować silne państwowe placówki.
Tymczasem branża prywatnych przychodni medycznych rozwija się bardzo dobrze. Według "Rzeczpospolitej" grupa Lux-Med prognozuje 8,3 proc.  wzrost przychodów dla spółki Lux-Med, dla CM LIM 25 proc.. Enel-Med zakłada z kolei 30 proc. wzrost przychodów. Zdaniem Adama Kruszewskiego, eksperta rynku prywatnej opieki zdrowotnej,  2009 r. może przynieść stagnację dla tego segmentu rynku.

Zwolnienia w grupie ING bez znaczenia dla sytuacji klientów firmy w Polsce

ING, holenderska grupa bankowo-ubezpieczeniowa poinformowała, że ograniczy zatrudnienie o 5 proc., czyli o ok. 7 tys. osób w 2009 r. Zdaniem Marka Grelewskiego, przewodniczącego  Rady Głównej Business Centre Club  nie powinno mieć to znaczenia dla  klientów firmy  w Polsce - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 27.01.2009 r.), a  zapowiedzi zwolnień oraz działań restrukturyzacyjnych w ramach całej grupy nie należy łączyć z sytuacją polskich klientów spółek ING. Grelewski twierdzi, że działania restrukturyzacyjne na poziomie właścicielskim nie mają żadnego przełożenia na dokonanie tych czynności w Polsce a z punktu widzenia polskiego prawa - które chroni interesy klientów i banków - nie ma żadnego znaczenia.
Jak twierdzi Ewa Szerszeń,  z-ca rzecznika prasowego ING Bank Śląski, nie podjęto jeszcze decyzji o ewentualnych zwolnieniach i nie wiadomo, czy taka decyzja w ogóle zapadnie. Obecnie trwają prace dotyczące ograniczenia kosztów operacyjnych.  
W Polsce  grupa to przede wszystkim ING Bank Śląski, ING Otwarty Fundusz Emerytalny i ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz m.in. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ING Bank Hipoteczny oraz spółki ING Securities czy ING Real Estate Development. Polskie spółki grupy ING zatrudniają ok. 10 tys. osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT