Przetasowania w pierwszej piątce największych ubezpieczycieli

Pierwsze półrocze 2010 r. przyniosło zmiany w  klasyfikacji największych (pod względem wartości sprzedaży)  towarzystw ubezpieczeń  na życie. Pierwsza piątka pod względem udziału w rynku mierzonym ilością zebranej składki przedstawiała się  w  tym okresie następująco: PZU Życie, TUnŻ Europa, TUiR Allianz Życie, TUnŻ Warta oraz ING TUnŻ - podaje 'Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 03.09.2010 r.).za Komisją Nadzoru Finansowego. Pozycję lidera w segmencie życiowym utrzymał PZU Życie (3 mld 722,31 mln zł składki ). Ubezpieczycielowi udało się zwiększyć również przewagę nad następnym w kolejności TU na Życie Europa, które utrzymało drugą pozycję z wynikiem na poziomie 2 mld 730 mln zł. Natomiast
najniższe miejsce na podium po pierwszej  połowie 2010 r. przypadło życiowej Warcie, czwartej na dzień 31 marca  2010  roku. Zdaniem "GU",  towarzystwu udało się awansować, pomimo tego, iż przez pierwszych sześć miesięcy br. zebrało mniej składek niż w analogicznym okresie 2009 r. (1220 mln zł wobec 1304,59 mln zł rok wcześniej). Na czwartym miejscu znalazło się z kolei 5-e  po pierwszym kwartale br. ING TUnŻ. (1012 mln zł składek wobec 1552 mln zł rok wcześniej). Największy spadek stał się udziałem trzeciego na dzień 31 marca TU Allianz Życie. Półroczny przypis składki  ubezpieczyciela  spadł z 990 do 872 mln zł (-12 proc.).
"Ubezpieczeniowa" twierdzi, iż  przyczyną, dla której towarzystwa z miejsc 3 – 5 zebrały mniej składek niż w pierwszej połowie 2009 r.  było  ograniczenie sprzedaży polis lokacyjnych.

ING TUnŻ: wyższy zysk przy niższej składce

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie przedstawiło wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010 r.. Ubezpieczyciel odnotował spadek przypisu składki brutto przy  jednoczesnym wzroście  rentowności oraz niższych  od ubiegłorocznych kosztów działalności ubezpieczeniowej spółki - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 02.09.2010 r.). ING Życie zebrało 1012 mln zł składki brutto. Spadek przypisu z  1552 mln zł  zebranych rok wcześniej był w głównej mierze spowodowany przemodelowaniem portfela produktów m.in.. poprzez  odejście od oferowania niektórych rodzajów produktów ubezpieczeniowych - podaje "GU". Zdaniem  Tomasza Bławata, prezesa zarządu  ING TUnŻ, pierwsza połowa 2010 r. to dla ING Życie "przede wszystkim inwestycje w rozwój sprzedaży ubezpieczeń ochronnych ze składką regularną" Firma w  lutym br.  wprowadziła na rynek nowe ubezpieczenie posagowe z gwarancjami „W trosce o pewną przyszłość”, w kwietniu zaś  rozpoczęła  sprzedaż ubezpieczenia ochronnego dla seniorów „ING Smart +”, by móc zaoferować ochronę również klientom, którzy ukończyli już 51 lat. W opinii prezesa Bławata, produkty ochronno-inwestycyjne ze składką regularną nadal cieszą się zainteresowaniem – przypis składki z tych polis jest na poziomie 2009 r.  ING TUnŻ w 2010 r. zrezygnowało  z oferowania prostych krótkoterminowych polisolokat, co spowodowało spadek składki przypisanej, aczkolwiek nie miało wpływu na zyskowność firmy.
W omawianym okresie  towarzystwo wykazało wyższy wynik finansowy netto niż rok wcześniej: 104 mln zł wobec 101 mln zł na koniec czerwca 2009 r. Spadła również wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto (z 1908 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2009 r., do 1180 mln zł rok później). Spadły także koszty działalności ubezpieczeniowej ING TUnŻ. W I półroczu 2010 r. wyniosły one 133 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten osiągnął poziom 153 mln zł.  Wynik techniczny zmniejszył się z 132 do 123 mln zł r/r. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto ING Życie spadły z 7391 mln zł w I pół. 2009 r. do 7340 mln zł na koniec czerwca br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT