Przytrzymać klienta za wszelką cenę

Ubezpieczyciele nieoficjalnie przyznają, że są w stanie zrobić wiele, aby zatrzymać klienta w firmie - pisze dziennik "Polska" (Nr z 04.05.2009 r.). Gazeta  sprawdziła, z jakimi problemami można się  spotkać, aby  rozwiązać umowę ubezpieczenia. Na przykład zażądać oryginałów polis, od osób, które chciały  rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie. Jak podaje "Polska", na przykład   w  Allianz  klienci ubezpieczyciela  "dokonali wszelkich niezbędnych formalności, aby złożyć rezygnację".  Tymczasem pracownica towarzystwa zażądała od nich oryginałów dokumentów zawarcia umowy ubezpieczenia, co zainteresowanym wydało się zupełnie zbędne. Według "Polski", która powołuje się na Marka Barana, rzecznika prasowego  Allianz, jeszcze do niedawna żądanie zwrotu oryginałów polis było powszechną praktyką. Komisja Nadzoru Finansowego  jednak uznała  to za zbędne działanie, a ubezpieczyciel już rozesłał do wszystkich oddziałów i agentów prośbę o zaprzestanie takiej praktyki.
 Krystyna Krawczyk z biura Rzecznika Ubezpieczonych, potwierdza w gazecie, że wiele ze skarg klientów na ubezpieczycieli , które trafiają do RzU dotyczy właśnie rozwiązywania umów ubezpieczenia oraz zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Dodatkowe polisy zdrowotne od 2010 r. ?

 Ministerstwo Zdrowia ma podjąć ostateczną decyzję, dotyczącą wprowadzenia systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych (mają być skierowane do powszechnego systemu ochrony zdrowia) oraz dalszych losów Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt odpowiedniej ustawy ma być gotowy w połowie roku - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 05.05.2009 r.). Według dziennika,  wszyscy, którzy zdecydują się na zakup dodatkowej polisy zdrowotnej, mają zyskać możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Natomiast pracodawcy, którzy wykupiliby polisy dla pracowników, mogliby wliczyć to w koszty prowadzonej działalności.
Ulga podatkowa ma zachęcić jak największą liczbę osób do dodatkowego ubezpieczenia - twierdzi gazeta. Resortowi zdrowia szczególnie zależy na tym, aby właścicielami dodatkowych polis stały się osoby między 25. a 55. rokiem życia, tj. stosunkowo młode i zdrowe.
W opinii "GP", dodatkowe pieniądze mają przede wszystkim poprawić dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale także ich jakość. Im więcej takich osób, tym niższa cena polisy.
Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń ma pozwolić na zagospodarowanie części z około 30 mld zł, jakie Polacy co roku wydają na prywatne leczenie. .Dodatkowe polisy zdrowotne mają zacząć obowiązywać od 2010 r.

UNIQA TU na Życie SA poprawiła wyniki

 UNIQA TU na Życie S.A. w  2008 r. zebrała blisko 1,15 mld zł składki przypisanej brutto czyli  o około  401,9 proc. więcej niż w 2007 r. Wprawdzie w  przypadku produktów ze składką regularną, wartość przypisu wyniosła 34,1 mln zł ( wzrost o 41,2 proc.), to   jednak przypis z produktów ze składką jednorazową wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 o 444,2 proc. i wyniósł 1,12 mld zł. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.05.2009 r.), zarówno w przypadku składki regularnej jak i jednorazowej wzrost przypisu UNIQA TU na Życie S.A. w roku 2008 był wyższy niż średnia dla polskiego rynku ubezpieczeń. Według "GU", głównym czynnikiem wpływającym na wzrost składki jednorazowej w 2008 r.  był rozwój produktów oferowanych w oparciu o kanał bankowy (w szczególności ubezpieczenia inwestycyjne oraz  wprowadzone w II kw. ub.r.  grupowe ubezpieczenie strukturyzowane). Przy składce regularnej dużą dynamikę wykazały  ubezpieczenia grupowe, których wzrost w 2008 r. wyniósł 61,2 proc. oraz ubezpieczenia kart i kredytów ( 54 proc. wzrost). Ubezpieczyciel w 2008 r. poprawił swój wynik finansowy netto. Wyniósł  on  0,8 mln zł  wobec -0,8 mln zł w  2007 r. Przyczyniła się do tego znaczna  poprawa sprzedaży oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów. Osiągnięty wynik finansowy jest zgodny z planami finansowymi spółki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT