RDS: nie ma wspólnego stanowiska w sprawie wieku emerytalnego

Wiek emerytalny okazał się tematem za trudnym dla Rady Dialogu Społecznego -  pisze "Puls Biznesu"(Nr z 10.05.2016 r.). Według gazety, zespół  Rady Dialogu Społecznego (RDS) nie był w stanie wypracować wspólnego stanowiska pracodawców i związkowców  wobec  procedowanego  w  Sejmie prezydenckiego projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. " Podmioty współtworzące RDS z żalem potwierdzają, że w kwestii wieku emerytalnego ich dialog nie istnieje" - podkreśla  "PB".
Ponadto, dziennik podaje, iż w  rozpatrywanym przez sejmową podkomisję projekcie, "nie ma mowy o alternatywnej ścieżce przechodzenia na emeryturę, powiązanej nie z wiekiem, lecz z okresem składkowym". W opinii gazety, "nie ma mowy także o powrocie do wstępnego stanowiska zespołu", czyli  stanowiska Konfederacji Lewiatan.  Konfederacja  traktowała  je  jako  kompromis, chociaż nie uznawali go inni  udziałowcy  RDS.
Bezpośredni koszt  obniżenia  wieku emerytalnego sięga  0,5–0,6 proc. PKB rocznie.

ZUS ostrzega przed przekazywaniem danych podczas spotkań ws. dziedziczenia składek

ZUS nie współpracuje z żadną firmą, która organizuje spotkania w sprawie dziedziczenia składek emerytalnych oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)  i prosi o ostrożność przy podawaniu danych osobowych  podczas takich spotkań - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.05.2016 r..), powołując się na  Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika  ZUS. Według gazety, zakład   prosi o daleko idącą ostrożność przy odpowiadaniu  na  zaproszenia organizatorów tego typu spotkań. Dlaczego?  Ponieważ -  w opinii Andrusiewicza. - "podawane podczas takich spotkań dane osobowe mogą zostać wykorzystane na niekorzyść klientów zakładu" - informuje gazeta.  A do ZUS  docierają sygnały o takich spotkaniach, w  trakcie których  "padają sugestie jakoby organizator szkoleń współpracował  z  ZUS, a uczestnicy proszeni są  m.in. o podawanie danych osobowych bliskich uprawnionych do dziedziczenia składek".
Tymczasem  porady dotyczące dziedziczenia składek i wszystkich innych spraw z zakresu ubezpieczeń  społecznych i emerytur można uzyskać bezpłatnie w każdej placówce ZUS. Można też skorzystać z telefonicznej infolinii zakładu - podkreśla  dziennik.

Ile można  dorobić  pobierając  zasiłek   przedemerytalny ?

Dorabianie do otrzymywanego z ZUS  zasiłku  przedemerytalnego jest możliwe, ale tylko do pewnej kwoty, ponieważ kiedy się ją przekroczy,  świadczenie to będzie zmniejszone lub zawieszone - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 12.05.2016 r.). Według dziennika,  obowiązują tutaj  podobne zasady, jakie dotyczą dorabiania do emerytur. Świadczenie  przedemerytalne  zostaje  całkowicie  zawieszone, gdy miesięczny zarobek przekracza 2729,90 zł, zaś  będzie ono zmniejszone, kiedy osoba je osiągająca dorabia  miesięcznie 975 zł.  Gazeta pisze, iż istnieją tutaj pewne wyjątki,  na przykład w sytuacji, kiedy  osoba ze świadczeniem przedemerytalnym  dorabia  na umowę o dzieło, pracując w innej firmie niż ta, z której odeszła na zasiłek,  bądź na podstawie umowy agencyjnej.
Jak  przypomina  "DGP",  zgodnie z  przepisami  'limity zarobków dotyczą pracy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a od  dzieła zazwyczaj składek się nie odprowadza". Według dziennika, jednak  niewiele osób może liczyć na 1029,86 zł comiesięcznego zasiłku przedemerytalnego. Można go otrzymać  w przypadku utraty  pracy  w wyniku bankructwa  lub likwidacji firmy, jednak  spełniając  określone warunki, a więc przede wszystkim "wiek i staż pracy" (dla kobiet 56 lat życia i 20 lat stażu pracy), zaś dla mężczyzn  ukończone  61 lat i staż  25 lat).  "Kolejną grupą mającą szansę na zasiłek są osoby zwolnione z pracy, ale pod warunkiem przepracowania 30 lat i ukończenia 55 lat (kobiety) lub 35 lat pracy i 60 lat (mężczyźni)" - informuje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT