Raport Avivy i Deloitte "Mind the Gap 2" : diagnoza emerytalna dla Polski i UE

Europejczykom brakuje rocznie około 2 bln euro emerytalnych oszczędności,  zaś  Polakom blisko  300 mld zł rocznie, aby  na starość zapewnić im  godziwe życie - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 19.10.2016 r.) za  najnowszym  raportem emerytalnym "Mind the Gap 2",  przygotowanym przez  Avivę  we współpracy z  Deloitte.  Raport ten  przedstawia,  ile dodatkowych oszczędności powinny zgromadzić osoby, które zamierzają przejść na emeryturę w latach 2017-2057 ,tak, aby była ona przeciętnie na poziomie 70 proc. ostatniej pensji - podkreśla dziennik.  Ponadto, "Mind the Gap 2"   zawiera także dane,  które pokazują poziom niedoborów finansowych w systemach emerytalnych w Europie  (szczegółowej analizie zostało poddanych 8 krajów, w tym Polska); wyliczenia dla całej Unii Europejskiej oraz rekomendacje emerytalne, m.in. automatyczne włączanie pracowników do planów emerytalnych, zachęty podatkowe do długoterminowego oszczędzania,  wpisanie edukacji finansowej, w tym emerytalnej, do programów szkolnych; zalecanie wkładu pracodawcy do pracowniczych planów emerytalnych,  dostęp do informacji o wszystkich oszczędnościach emerytalnych w jednym miejscu (najlepiej poprzez portal internetowy) oraz przejrzystość i stabilność  reguł w systemie emerytalnym.
Jak podkreśla  Adam Uszpolewicz, prezes Avivy, "publikując ten raport, nie chcemy wzbudzać lęku o przyszłość, lecz pokazać skalę wyzwań stojących przed systemami emerytalnymi".  W opinii Uszpolewicza,  w warunkach polskich osiągnięcie "ambitnego celu OECD", czyli 70 proc. przeciętnej stopy zastąpienia, nie jest realne i zamiast zachęcać do działania w tym kierunku, może demobilizować.
Uszpolewicz twierdzi, iż warto  starać się,  aby  poziom przeciętnej emerytury wynosił co najmniej połowę dochodu z okresu pracy. Jest to - w jego opinii -  realne do osiągnięcia " poprzez zbudowanie mocnego trzeciego filaru i stworzenie dobrego klimatu wokół długoterminowego oszczędzania".

PIU zainteresowana udziałem sektora ubezpieczeniowego w zmianach  emerytalnych

Polska Izba Ubezpieczeń  (PIU) przygotowuje plan włączenia  branży ubezpieczeniowej  w zmiany w systemie emerytalnym (m.in ostateczną likwidację OFE),  które zapowiedział   wicepremier Mateusz Morawiecki - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 19.10.2016 r.). Zniknięcie  OFE może bowiem zachwiać pozycją ubezpieczycieli w tym obszarze – zauważa  dziennik. W  PIU w sierpniu 2016 r. została powołana  więc specjalna  grupa robocza, w  której  uczestniczą przedstawiciele  polskiego rynku ubezpieczeń na  życie  z PZU Życie na czele. Pracami grupy  kieruje Paweł Pytel, wiceprezes Avivy.  Zespół   przygotowuje propozycje  rozwiązań emerytalnych dla Polaków,  m.in.  wypłatę renty dożywotniej. - pisze dziennik.

Wicepremier Morawiecki - środki na  obniżenie wieku emerytalnego uwzględnione w budżecie

Wszystkie pieniądze na obniżenie wieku emerytalnego są założone w budżecie - oświadczył Mateusz Morawiecki,  szef KERM, wicepremier, minister rozwoju i finansów.  M.Morawiecki stwierdził - podaje "Interia.pl" (www.interia.pl  z 20.10.2016 r.) za PAP - iż  środki  na  ten  cel  będą pochodzić  "z uszczelnionych podatków".  W opinii wicepremiera, nie ma obaw o ściągalność podatków.  " Mamy różne warianty naszych działań. Założyliśmy bardzo konserwatywnie prawie zerowy, a tak dokładnie bardzo niski - o  90 proc. niższy - wpływ do budżetu ze strony NBP. Założyliśmy bardzo konserwatywnie kilka danin, podatków. Natomiast bardzo ambitnie założyliśmy ściągalność np. VAT i CIT" - podkreślił Morawiecki. Zapytany, czy  dopuszcza możliwość wejścia reformy w życie później niż 1 października 2017 roku, Morawiecki odpowiedział, iż jest to  decyzją parlamentu. "Ustawa została teraz skierowana, ona będzie bardzo szybko procedowana w Sejmie. (...) Jest to możliwe, ale jest to decyzja Sejmu" - stwierdził.  M.Morawiecki  podkreślił, iż na   reformę  "patrzy z perspektywy wpływu na rynek pracy, nie tylko wpływu na budżet", tak, aby " nie wpływała w sposób negatywny na rynek pracy. Dzisiaj już nie mamy rąk do pracy. Mamy bezrobocie najniższe w historii (...) poniżej 6 proc. według badań europejskiego Eurostatu" - podaje portal.  Zdaniem  Morawieckiego, jeżeli będzie się   zniechęcać ludzi do pozostania na rynku pracy, to będzie kłopot ze wzrostem gospodarczym.
Według Beaty Mazurek, rzeczniczki  klubu PiS  i  przewodniczącej  sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny,  prezydencki projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego zostanie przegłosowany w Sejmie w ciągu dwóch tygodni -  podaje "Interia.pl".

Prawo do wcześniejszej emerytury dla osób  pracujących  w szczególnych warunkach tylko dla zatrudnionych na umowę o pracę

Wykonujący prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie przejdą na wcześniejszą emeryturę czy pomostówkę, jeśli prowadzą własną firmę - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.10.2016 r.), powołując  się na  pismo wiceministra pracy Marcina Zielenieckiego, będącego odpowiedzią na wystąpienie Beaty Mazurek, przewodniczącej komisji polityki społecznej i rodziny.  "Z odpowiedzi resortu wynika, że samozatrudnieni wykonujący tego typu obowiązki, będą musieli pracować do 67. roku życia" - donosi dziennk. Albowiem  uprawnienia do wcześniejszych emerytur z racji wykonywania szczególnie szkodliwych prac mają charakter wygasający,   zaś według  obowiązujących  aktów prawnych,  prawo do skorzystania z możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej  ograniczono do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  - wyjaśnia gazeta.
Jak podkreśla "DGP", "związki zawodowe są oburzone, że ministerstwo nie chce zauważyć zmian na rynku pracy". W opinii Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej OPZZ,  pracodawcy zmuszali pracowników do zakładania firm, a pozostałym zatrudnionym często umowy o pracę zastępowano zleceniami czy wręcz umowami o dzieło. "Zwalniani z pracy pracownicy – także ci wykonujący prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – musieli przyjmować niekorzystne dla siebie warunki. Godzili się na to, bo zwyczajnie nie mieli innego wyjścia".
Zdaniem związków zawodowych czy  ekspertów,  nie ulega żadnej wątpliwości, że osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze powinny być tak samo traktowane, niezależnie od tytułu ubezpieczenia - podkreśla "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT