Rejestr polis ubezpieczenia na życie potrzebny od zaraz

Potrzebny rejestr polis na życie, ponieważ   w polskim systemie ubezpieczeń na życie nie ma zabezpieczeń przed oszustami - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr  z 27.10.2008 r.) Według gazety,  polski obywatel, Dariusz S. wykupił co najmniej 15 polis na ponad 10 mln zł. Dwa towarzystwa ubezpieczeń  - Polisa Życie i Uniqa Życie - wypłaciły mu już świadczenia na ponad 400 tys. zł, zaś  wnioski o wypłatę kolejnych świadczeń  złożył już w następnych pięciu firmach. Sprawę wykryło Swiss Re - reasekurator zwrócił  uwagę na liczne wnioski od tej samej osoby.  W opinii  Marcina Łuczyńskiego  ze Swiss Re Polska,  w Polsce wymiana informacji między firmami ubezpieczeń na życie  jest utrudniona. Zaznacza, że rozwiązaniem tego problemu mogłoby być stworzenie np. rejestru polis na życie. Taki rejestr  miał  powstać przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń  już w latach 90., ale prace nad nim zablokowało PZU - przypomina dziennik. Zdaniem   Andrzeja  Maciążka, członka zarządu PIU,  izba opowiada się za systemowymi rozwiązaniami monitorowania obiegu pieniądza w ubezpieczeniach i jeśli powstanie taki rejestr, to  na pewno będzie dotyczył jako pierwszy  właśnie polis osobowych.

Skutki zniesienia Belki

W 2007 r. składka z krótkoterminowych polis na życie i dożycie wyniosła około 3,1 mld zł, podczas gdy  w  pierwszej połowie 2008 r. wzrosła do około 10,1 mld zł - wynika z danych  Tilinghast. Jednak zdaniem ekspertów,  po wejściu w życie przepisów likwidujących możliwość ominięcia podatku Belki za pomocą tych produktów,  nastąpi załamanie się całego polskiego  rynku ubezpieczeń życiowych - donosi "Parkiet" (Nr z 27.10.2008 r). W opinii   Marcina Mazurka, szefa  firmy doradczej Intelace Research,  polisy będą wówczas substytutem lokat, bo banki nie będą widziały sensu w płaceniu ubezpieczycielom prowizji za udostępnianie konstrukcji produktów.  Natomiast  zdaniem  Krzysztofa  Lipskiego  z firmy doradczej KPMG,  zmiany te mogłyby  spowodować kłopoty finansowe ubezpieczycieli. Dlaczego ? Typowe  produkty antybelkowe charakteryzują się niskim poziomem marż - podkreśla Lipski.  Według gazety,  proponowane zmiany mogą jednak doprowadzić do zmian w rankingu ubezpieczycieli pod względem zebranej składki.. Według dziennika, najbardziej  na tym mogą ucierpieć PZU Życie, CU Życie, Aegon, Allianz, Nordea czy  Ergo Hestia. Najprawdopodobniej  te towarzystwa ubezpieczeń  powrócą do sprzedaży polis ochronnych - pisze "parkiet", powołując się na Marcina Mazurka.  

Podatkiem w antybelki

Podatek od zysków kapitałowych w 2008 r. powinien przynieść 4 mld zł (w 2007 r. było to 3,7 mld zł), w  tym 1,9  mld zł powinno pochodzić z giełdy - wynika z  założeń Ministerstwa Finansów.  Jednak spadki na giełdzie mogą spowodować, że te plany resortu nie będą zrealizowane - pisze donosi "Dziennik. WSJ Polska" (Nr z  27.10.2008r.). Zdaniem Pawła Tomczykowskiego, doradcy  podatkowego  w kancelarii Ożóg i Wspólnicy,  w przypadku przychodów ze sprzedaży akcji inwestorzy giełdowi mogą przez 5 lat odliczać od dochodu poniesione straty - informuje  gazeta.  Ministerstwo szuka więc innych sposobów na pozyskanie środków, a jednym z nich ma być opodatkowanie krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, tzw. antybelek. Według KNF, w takich produktach ulokowano 6,9 mld zł. Zdaniem Magdaleny Kobus, rzecznika Ministerstwa, wyjaśnia, że pojawiają się wątpliwości, czy zwolnienie z podatku powinno być stosowane w przypadku polis przypominających lokaty bankowe.
Sprawa jest konsultowana przez MF z KNF.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT