Rekomendacja U zuboży ofertę ubezpieczeń w bankach

W III kw. 2014 r. towarzystwa ubezpieczeń na życie za pośrednictwem banków  sprzedały 10 mln liczba polis.  Tymczasem  z końcem marca br. część banków  będzie musiała  wycofać ze sprzedaży swoją ofertę  ubezpieczeniową - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.01.2015 r.).  Dlaczego? Albowiem bankowcy  nie zdążą się przygotować do spełnienia dotyczących  bancassurance wytycznych Rekomendacji U,  przygotowanej przez Komisje Nadzoru Finansowego  (KNF). Dziennik pisze, iż wprawdzie opóźnienie  już o kwartał wejścia w życie rekomendacji U miało pozwolić bankom je  wdrożyć (tzw. rekomendacja U, czyli  opracowany przez KNF zbiór zaleceń dla banków sprzedających polisy  miała  zacząć obowiązywać od początku 2015 r., ale nadzór przesunął jej wejście w życie o trzy miesiące,  uznając  argumenty banków, iż "potrzebują więcej czasu"), ale   niektóre z nich  będą  zmuszone do tzw. "rozwiązania przejściowego",  czyli czasowego wstrzymania sprzedaży części produktów ubezpieczeniowych , z których ofertą będą mogły powrócić dopiero po  spełnieniu  warunków rekomendacji U. Będzie to dotyczyć przede wszystkim grupowych ubezpieczeń sprzedawanych w pakiecie z kartami, rachunkami osobistymi czy kredytami - informuje "DGP".
Jak wyjaśnia gazeta,  obecnie bank jako pośrednik zarabia na prowizji od tej sprzedaży polis grupowych,  wymaganych  np. przy umowie o kredyt czy kartę.  Zgodnie z rekomendacją U, bank  nie będzie mógł z tego tytułu otrzymywać prowizji od ubezpieczyciela, chyba, iż zamieni umowę grupową na indywidualną. W związku z tym musi dostosować system informatyczny  do zamiany polis grupowych na indywidualne czy zatrudnić do sprzedaży ubezpieczeń osoby zarejestrowane przez KNF jako osoby fizyczne wykonujące działalność agencyjną.
"Część ekspertów uważa, że w wyniku implementacji rekomendacji oferta banków zostanie zubożona na stałe (...) niektóre banki mogą zlikwidować grupową formę ubezpieczenia ochronnego".
Rekomendacja U to reakcja KNF na nieuczciwe praktyki niektórych banków. Sprzedając grupowe ubezpieczenia. ubezpieczonym pozostaje klient pozbawiony możliwości wyboru towarzystwa, w którym zostanie kupiona polisa  - pisze  dziennik. Ponadto, "w razie konieczności wypłaty odszkodowania dochodzenie świadczenia jest utrudnione, gdyż bankowi nie zależy na tym, by się o to starać" - podkreśla "DGP".

Rząd  przyjął  projekt nowej regulacji w sprawie m.in polis inwestycyjnych

Rezygnując z polisy inwestycyjnej, nie stracimy oszczędności swojego życia przez opłaty likwidacyjne - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 14.01.2015 r.). Według gazety, Ministerstwo Finansów zamierza ucywilizować rynek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czyli tzw. polisolokat.
Rząd przyjął  7 stycznia br. założenia do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowa regulacja przewiduje  , polegających m.in. na zmniejszeniu opłat likwidacyjnych, które miałyby wynosić maksymalnie 4 proc. wartości produktu - podaje dziennik. Klient będzie miał 60 dni na odstąpienie od umowy ubezpieczenia.  Gdy dojdzie do konfliktu między konsumentem a ubezpieczycielem, spór będzie rozpatrywany przez Sąd Polubowny przy .Rzeczniku Ubezpieczonych. Według Cezarego  Orłowskiego  z Biura RzU, taka procedura rozwiązywania sporów ma być obowiązkowa.  Sprawę będzie można skierować do sądu powszechnego dopiero wówczas, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem - podaje dziennik. Kosztami takiego postępowania będzie obciążony przedsiębiorca, zaś klient będzie musiał wnieść zaś opłatę w wysokości 50 zł.
Ponadto, według nowej regulacji mają być  także  bardziej ostre  zasady informowania klientów o ryzyku inwestycji.
Zdaniem Anny Lengiewicz, radcy prawnego  z kancelarii LWB,  wprowadzenie rozwiązań prokonsumenckich jest  dobrym rozwiązaniem, jednak jedynie dla nowych klientów, gdyż  nie uwzględnia dotychczasowych klientów  ubezpieczycieli.  Objęcie ochroną osób, które kupiły ubezpieczenie z UFK przed wprowadzeniem nowej ustawy, byłoby niezgodne z zasadami prawa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT