Rekomendacja dobrych praktyk od 2013 r.

Coraz większe znaczenie dla ubezpieczeń na  życie ma współpraca banków z ubezpieczycielami. I  chociaż  w polskim prawie nie ma legalnej definicji bancassurance, to zafunkcjonowała  ona w wyniku  praktyki - twierdzi w  "Rzeczpospolitej" (Nr z 23.08.2012 r.) Beata Mrozowska, radca prawny z kancelarii Hogan Lovells. Mec. Mrozowska uważa, ze  w polskim prawie nie ma legalnej definicji bancassurance, ale wykształciła ją praktyka  - donosi dziennik.  Kanał  bancassurance w 2011 r. odnotował  przypis składki brutto  stanowiący ponad połowę zebranych składek  brutto w ogólnym przypisie składki z ubezpieczeń na życie z  blisko 9,5 mln umów ubezpieczenia - podkreśla gazeta.
Według "Rz",  od  1 stycznia 2013 r. ma wejść w życie  rekomendacja dotycząca dobrych praktyk na rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.  Będzie ona obejmować  umowy  zawarte  po tym terminie - podkreśla gazeta. Rekomendacja ma sprecyzować  m.in. wymogi  określające minimalny  zakres informacji, które powinna się znaleźć w dokumentach, a więc  w szczególności informacje o zasadach ustalania wysokości świadczeń oraz o możliwości wystąpienia ryzyk związanych  z danym produktem, m.in.   ryzykiem inwestycyjnym.

Szybki wzrost Open Life TU Życie S.A.


Po drugim kwartale  2012 r. Open Life TU Życie wypracowało wynik finansowy w wysokości  22 mln zł,  wyższy o 100 proc. niż w kwartale poprzednim. Jak donosi "Prnews"(www.prnews.pl z 22.08.2012 r.), spółka odnotowuje coraz wyższą sprzedaż - przypis składki brutto wzrósł w drugim kwartale 2012 r. o 48 proc. w stosunku do kwartału poprzedniego i wyniósł 1 025 mln zł.  Natomiast łączna składka  brutto zebrana w pierwszym  półroczu  2012 r.  sięgnęła 1 717 mln zł.  Zdaniem  Krzysztofa Bukowskiego, prezesa  zarządu Open Life TU Życie S.A., jest to 
"efektem  wytężonej pracy i dużej liczby produktów wprowadzonych do oferty (...) Oferta ubezpieczyciela umożliwia klientom wybór rożnych klas aktywów, poziomów ryzyka i okresów inwestycji."
Portal  pisze, że z ubezpieczeń towarzystwa korzysta coraz większa liczba klientów. I tak, na  koniec czerwca br.  było to  blisko 105 tys., a aktywa powierzone spółce do zarządzania kształtowały się na poziomie 1 880 mln zł.  Open Life zamierza utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju, nadal poszerzając ofertę. Spółka kładzie szczególny nacisk na rozwój planów regularnego oszczędzania, jednocześnie pracując nad wprowadzeniem do oferty kolejnych produktów o charakterze ochronnym. Istotnym elementem przyjętej strategii są inwestycje w technologię. Planowane jest m.in. wdrożenie własnego systemu produktowego oraz platformy e-learningowej - podaje "www.prnews.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT