Rok 2011 będzie należeć do produktów typu unit-linked

W 2011 r. będzie się rozwijać rynek ubezpieczeń grupowych i produktów typu unit-linked - prognozuje "Parkiet"(Nr z 01.02.2011 r.). Według dziennika, który powołuje się na  opinię  ekspertów  Generali,  w br. ubezpieczyciele życiowi położą nacisk na dywersyfikację palety produktów oraz kanałów dystrybucji. Pojawią się więc narzędzia umożliwiające lepsze poznanie potrzeb klientów, a oferta produktowa będzie coraz bardziej zindywidualizowana. Z kolei według Andrzeja Klesyka- pisze gazeta -  rynek ubezpieczeń grupowych powinien rosnąć szybciej niż PKB, a jeszcze szybciej będzie wzrastać sprzedaż  ubezpieczeń  unit-linked.
 
Koszty odprawy pośmiertnej pracownika  z polisy na życie

Pracodawca, aby uniknąć samodzielnego wypłacania odprawy pośmiertnej bliskim zmarłego pracownika, może wykupić pracownikowi ubezpieczenie na życie - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 29.01..2011 r.). Natomiast w sytuacji, gdy  rodzina zmarłego otrzyma od ubezpieczyciela kwotę z takiej polisy niższą niż należna odprawa  -  wyjaśnia dziennik -  pracodawca musi im  wypłacić środki wyrównujące  wysokość  odszkodowania do określonej tą różnicą  odprawy.
Odprawę po zmarłym pracowniku otrzyma małżonek i inni członkowie jego rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, np. dzieci do 18. roku życia lub uczące się do 26. roku życia i rodzice, jeżeli zmarły przyczyniał się do ich utrzymania - przypomina gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT