Rok 2015 w ubezpieczeniach na życie rokiem poprawy reputacji towarzystw?

Rok 2015 będzie dla branży ubezpieczeniowej sprawdzianem skuteczności zamierzeń, a dla regulatorów i instytucji miarą determinacji. - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 08.01.2015 r.). Według gazety, w ciągu najbliższego roku konsumenci odczują zmiany, które branża zapoczątkowała jeszcze w 2014 r. Adam Uszpolewicza, prezes  Aviva Polska twierdzi w dzienniku, iż  pomoże to przede wszystkim w poprawieniu  reputacji sektora życiowego, która mocno ucierpiała na skutek kontrowersji związanych z opłatami likwidacyjnymi. Klientów towarzystw   czeka przede wszystkim poprawa jakości usług świadczonych przez ubezpieczycieli. Ważny dla konsumentów   okaże się również ostateczny kształt nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wdrożenie Rekomendacji U dla bancassurance - pisze gazeta. Natomiast zdaniem Macieja  Szwarca, prezesa Axy, nowe zasady dotyczące sprzedaży ubezpieczeń w bankach i poza sektorem mogą pozytywnie wpłynąć  na rozwój ubezpieczeń na życie. Z kolei w  opinii Krystyny Krawczyk, dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  rok 2015 będzie dla branży sprawdzianem skuteczności zamierzeń - podaje gazeta -  a dla regulatorów i instytucji - miarą determinacji. I tak, aby bank mógł zajmować się dystrybucją ubezpieczeń, w  oddziale banku sprzedającego polisy będzie musiał pracować sprzedawca z licencją.

Rzecznik Ubezpieczonych ma być obowiązkowym arbitrem w sporach ubezpieczycieli z posiadaczami tzw. polis inwestycyjnych

Jak donosi „Puls Biznesu" (Nr z 06.01.2015 r.), w przygotowywanym przez   Ministerstwo Finansów projekcie  założeń ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nad którymi pracuje obecnie Rada Ministrów, znalazł się zgłoszony zapis zwiększający kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych. W dokumencie resort finansów proponuje, aby Rzecznik   pełnił  funkcję arbitra w sporach dotyczących polis inwestycyjnych, pomagając ubezpieczonym w wycofywaniu się z polis inwestycyjnych. Posiadacze tych polis - podaje gazeta - mogliby występować o rozstrzygnięcie sporu z ubezpieczycielem  do  sądu  polubownego przy RzU , który miałby obowiązek uczestniczyć w tym postępowaniu. "PB" podkreśla, iż obecnie uczestnictwo towarzystwa ubezpieczeń  w sądzie polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych  jest dobrowolne. I tak, jeśliby ubezpieczyciel  nie zaakceptowałby   rozstrzygnięcia sądu polubownego ( do czego będzie miał prawo - dodaje "PB") , wówczas sprawa trafiłaby do sądu powszechnego. A ten mógłby uznać protokół z postępowania za dowód w sprawie - pisze gazeta.
Według „PB”,  Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych,  docenia pomysł resortu  i jest gotowa realizować nowe zadania. W jej opinii,  nie będzie to jednak  możliwe bez sięgnięcia przez Biuro Rzecznika po zewnętrznych specjalistów, a to kosztuje.  Dlatego też RzU chce wystąpić o zwiększenie odpisu od składek ubezpieczycieli na RzU od obecnego poziomu  0,01 proc. do maksymalnego dopuszczalnego prawem poziomu 0,015 proc. - pisze dziennik. Projektem wzmocnienia roli Rzecznika ubezpieczonych nie są zachwycone towarzystwa ubezpieczeń, którym niespecjalnie  podoba się np. uprawnienie RzU do wszczynania spraw z urzędu, nawet bez wniosku klientów. Według  Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń - podkreśla "PB" -  w identyczne narzędzie, jakie ustawodawca przewidział dla Rzecznika, powinien zostać wyposażony sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem w opinii MF  mniej formalny charakter arbitrażu RzU będzie sprzyjał rozwojowi pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce.

Uśpione polisy ubezpieczenia na życie ?


Senacki projekt nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o SKOK-ach oraz ustawy o ewidencji ludności, który reguluje problematykę rachunków nieaktywnych (tzw. uśpionych)  ma  pomóc (zgodnie z założeniami senatorów PO)  spadkobiercom w dochodzeniu ich praw i odzyskiwaniu środków pieniężnych pozostawionych przez zmarłych właścicieli na rachunkach w bankach i SKOK-ach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.01.2015 r.). Według dziennika, który powołuje się na Mieczysława Augustyna, jednego  z pomysłodawców projektu, senatorowie zajmą się również  (chociaż w drugiej kolejności) tzw.  "uśpionymi" ubezpieczeniami na życie oraz rachunkami w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i biurach maklerskich. . Nie wiadomo jednak, czy kwestia ta zostanie poruszona w nowelizacji ustawy czy w zupełnie nowym projekcie - pisze "DGP".. Dlaczego ? Zdaniem gazety, ubezpieczenia na życie, które  z reguły opierają się na regularnych składkach, rzadko kiedy przechodzą w stan uśpienia, a . ubezpieczyciele są przekonani, że prawne regulowanie procedur związanych z "uśpionymi" polisami nie jest im potrzebne. Towarzystwa uważają, iż  same " umiejętnie rozwiązują takie sytuacje" - twierdzi dziennik.  Andrzej Gładysz, dyrektor ds. prawnych w Prudentialu twierdzi w "DGP", iż  sprawdzanie, co się dzieje z płatnościami, i kontakt z klientem lub jego uposażonymi to "obowiązek, który ubezpieczyciel skrupulatnie wypełni".
Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o SKOK-ach oraz ustawy o ewidencji ludności odbędzie się 15 stycznia br.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT