Rynek OFE czeka konsolidacja?

Zmiany w systemie  otwartych funduszach emerytalnych mogą nastąpić  dopiero po rządowym  przeglądzie systemu emerytalnego, który rząd ma przedstawić  do końca  br. roku. Wówczas podejmie decyzje dotyczące drugiego filara - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 31.05.2016 r.). Dziennik przypomina, iż  rozważany jest projekt  konsolidacji otwartych funduszy emerytalnych. „ Stworzony w ten sposób duży fundusz miałby być zarządzany przez instytucję powiązaną ze Skarbem Państwa" - pisze gazeta. Według dziennika, pomysł ten  dobrze ocenia Jerzy Żyżyński, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), według którego przypomina mu to połączenie kas chorych w Narodowy Fundusz Zdrowia. "Teoretycznie dobrym rozwiązaniem dla OFE byłaby zdrowa konkurencja, ale ludzie bardzo często wiążą się z jednym OFE na całe życie. Przyszli emeryci powinni mieć gwarancję, że nie stracą pieniędzy" – podkreśla  Żyżyński. Jednak  inaczej sprawę widzą przedstawiciele rynku finansowego - zauważa "Rz". Ekonomiści  obawiają  się   przede wszystkim o polską giełdę. Zdaniem ekspertów  ING,  politycy tak mogą przedstawić  swój projekt, że rzeczywiste przejęcie aktywów funduszy emerytalnych  zostanie zamaskowane, aby nie "podkopać ambitnych celów planu Morawieckiego". Z kolei w ocenie Marcina Zielenieckiego, wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej, jest  jeszcze za wcześnie, aby  deklaratywnie mówić o przyszłości OFE.  Pierwsze wnioski przyniesie dopiero zamknięcie okienka transferowego - dodaje gazeta.

SN: utrata pracy w późnym wieku nie skutkuje automatycznym  przyznaniem  świadczenia przedemerytalnego

Zdaniem Sądu Najwyższego, osoba, która straciła pracę w późnym wieku, nie  musi iść po świadczenie  przedemerytalne do ZUS,  ponieważ może wcześniej podjąć inną  pracę - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 31.05.2016 r.). Gazeta opisuje przypadek kobiety,  która po kilkunastu latach zatrudnienia w zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej została zwolniona z powodu likwidacji jej stanowiska pracy. Kobieta w chwili zwolnienia  spełniała wszystkie przesłanki dotyczące wieku i stażu pracy, aby móc starać się  o świadczenie przedemerytalne - podaje dziennik. Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", zgodnie "z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych trzeba w tym momencie zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez kolejne 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie przysługuje zaś, gdy zainteresowany złoży w ZUS wniosek z informacją z pośredniaka potwierdzającą okres pobierania zasiłku.."  Ponadto, Sąd Najwyższy przypomniał, że podobną sprawą zajmował się już w uchwale z 2 lipca 2013 r.

Obniżenie wieku emerytalnego:  uprawnieni do przejścia na emeryturę  wybiorą świadczenie z ZUS czy pracę? 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma opublikować  niebawem swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 31.05.2016 r.).  Zainteresowani będą mieli szansę raz jeszcze rozważyć swoje plany na przyszłość - pisze gazeta. Według "DGP", który powołuje się na Jeremiego  Mordasewicza , eksperta  Konfederacji Lewiatan,  pracodawcy obawiają się,  że aktywność  zawodową  zakończy  90 proc. osób uprawnionych do przejścia na emeryturę,  "nie zastanawiając się nad konsekwencjami".  Pracodawcy swoje stanowisko opierają na analizie prof. Wojciecha Otto z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącej „Konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego”. Wynika z niej - pisze gazeta -  że „większość osób przechodzi na emeryturę w momencie, kiedy otrzyma prawo do emerytury”. I tak, odsetek osób dobrowolnie odsuwających moment zakończenia aktywności zawodowej wyniósł w 2012 r.  około  4,2 proc. wśród kobiet w wieku 60–64 lata i 2,8 proc. wśród mężczyzn w wieku 65–69 lat. Z kolei J.Mordasewicz  "nie ma wątpliwości, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje lawinę odejść z pracy". Według  Konfederacji Lewiatan, ostatnie badania GUS. świadczą  o „zbyt dużej ochronie pracowników w wieku przedemerytalnym. Wśród starszych osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne tylko 8,5 proc. mężczyzn i 6,6 proc. kobiet wyraziło gotowość kontynuacji pracy". Najwyższa pora, aby "zlikwidować takie świadczenia, które osłabiają motywację pracowników w wieku przedemerytalnym do szukania pracy "– twierdzi w "DGP" Jeremi Mordasewicz. Natomiast zdaniem  dr Joanny Staręgi-Piasek, zastępcy dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, ta  grupa w stu procentach skorzysta z możliwości przejścia na prezydencką emeryturę. "Te osoby bowiem już nie mają zatrudnienia, więc nic nie tracą, tylko zyskują". Dziennik podkreśla, iż  w ocenie związkowców,  "tylko desperaci przejdą na emeryturę w obniżonym wieku", ponieważ   mając wybór: praca lub zakończenie aktywności zawodowej, wybiorą zatrudnienie. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ uważa, iż składać wnioski do ZUS  o  emeryturę będą  osoby zwolnione przez pracodawcę.  Według badania  Joanny Bugajskiej, kierownika Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (opracowanie „Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku”) wynika, iż  tylko 46,6 proc. pracowników w wieku przedemerytalnym zamierza całkowicie przejść na emeryturę. Natomiast 38,7 proc. jest zainteresowanych łączeniem pracy z pobieraniem emerytury, a 14,7 proc. chce wyłącznie pracować.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT