Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych cały czas na fali wzrostu

Rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych w Polsce, szacowany obecnie na 160 mln zł,  stale rośnie. Polisy zdrowotne ma już około 400 tys. osób - twierdzi  Xenia Kruszewska, prezes Zdrowiedirect.pl  Coraz więcej Polaków wybiera  usługi tzw. fee for service - pisze "Parkiet"(Nr z 25.03.2010 r.). Według gazety,  zdecydowanym liderem rynku  jest PZU Życie, które zamknęło 2009 r. przypisem  41 mln zł zebranych składek, co daje wzrost o 20,6 proc . O wzroście rzędu 20–40 proc. mówią też inne firmy pisze dziennik. Polisy czy abonamenty, umożliwiające korzystanie z wizyt u lekarzy i podstawowe badania diagnostyczne można wykupić samodzielnie już za 20–30 zł, a bardziej rozwinięte za 60–150 zł. Kupowane grupowo, gdy robi to pracodawca, ubezpieczenia te są nawet o ponad połowę tańsze. Zdaniem  Anny Skusiewicz z UNIQA TU, duży wpływ na rozwój polis zdrowotnych ma fakt, że coraz częściej są one wybierane jako dodatkowe świadczenie dla pracowników. Zarówno pracodawcy, jak i osoby prywatne coraz częściej wybierają poza podstawową opieką także szpitalną, oferowaną m.in. przez Signal Idunę i PZU Życie. Firmy dają bowiem gwarancję szybkiego (np. w ciągu 30 dni) dostępu do planowych zabiegów operacyjnych, podczas gdy w  publicznej służbie zdrowia czeka się na nie nawet latami.

HDI-Gerling Życie zamierza walczyć  o większą składkę

HDI-Gerling Życie ma przygotować do  końca czerwca br.  gotową nową strategię działalności . Według  Witolda Beja-Bełkowskiego,  prezesa zarządu spółki,  towarzystwo chce ruszyć "mocno do przodu" pod względem wielkości zbieranej składki - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 25.03.2010 r.). W 2009 r. HDI-Gerling Życie zebrał 177,8 mln zł składki, o 6 proc. więcej niż przed rokiem. W tym czasie spółka wypłaciła 104,7 mln zł świadczeń (spadek o 36 proc.) - podaje dziennik. "Rada nadzorcza zdecydowała też o dokapitalizowaniu, które ma być przeznaczone na informatyzację HDI-Gerling Życie" – twierdzi  Bej-Bełkowski. W jego opinii,  będzie to jeden z największych projektów informatycznych spółki ubezpieczeń życiowych w Polsce o wartości szacowanej na  ponad 10 mln zł. "Rzeczpospolita" podkreśla, że obecnie  w firmie działają trzy różne systemy informatyczne. HDI-Gerling Życie prowadzi także analizy dotyczące procesów związanych z HR w spółce.
Ubezpieczyciel chce także zacieśnić współpracę z częścią majątkową grupy - począwszy od przeprowadzki do wspólnej siedziby po cross-selling.
Rada nadzorcza zdecydowała też o dokapitalizowaniu spółki z uwagi na planowane inwestycje w informatyzację. Według prezesa będzie to jeden z większych projektów w spółkach życiowych na rynku. Towarzystwo należy do niemieckiej grupy HDI, która przed dwoma laty przyjęła swojego konkurenta Gerling Konzern i teraz plasuje się w pierwszej trójce największych ubezpieczycieli w Niemczech. Również w Polsce doszło do fuzji firm.

Credit Agricole stara się o licencję KNF na sprzedaż polis ubezpieczeń na życie

Francuska Credit Agricole - zamierza rozpocząć w Polsce sprzedaż ubezpieczeń na życie. Szef polskiego oddziału Credit Agricole Life Insurance Europe, Thierry Verdier, zapowiedział uruchomienie w Polsce spółki sprzedającej ubezpieczenia na życie - donosi "Parkiet"(Nr z 24.03.2010 r.).
Credit Agricole już  wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie odpowiedniej licencji. Tymczasem polski nadzór wydanie Francuzom zezwolenia na działalność ubezpieczeniową w Polsce uzależnia od  zdywersyfikowania zarówno oferty, jak i powiększenia  liczby partnerów biznesowych, przy pomocy których dystrybuuje się  polisy (obecnie są to Lukas Bank, Expander i Notus). Według gazety, "kolejnym warunkiem stawianym przez KNF jest znajomość języka polskiego".
Oddział CALIE działa w Polsce od 2007 r. W 2009 r. firma zebrała   przypis składki wyniósł 1,2 mld zł, głównie z polisolokaty oferowanej z Lukas Bankiem. Francuzi do tej pory zainwestowali w Polsce 6 mln euro w biznes ubezpieczeniowy. Thierry Verdier zapowiada na ten rok osiągnięcie progu rentowności.
Credit Agricole,  międzynarodowa grupa finansowa specjalizująca się  w bankowości detalicznej, oferuje również zarządzanie aktywami, ubezpieczenia, bańkowość korporacyjną, inwestycyjną i private banking. Credit Agricole jest m.in. właścicielem ponad 75 proc. akcji Lukas Banku - wylicza dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT