Rynek ubezpieczeń na życie w najbliższych latach czeka stagnacja

Z szacunków brytyjskiej  firmy analitycznej  Business Monitor International wynika, że w  2014 r. towarzystwa ubezpieczeń na życie zbiorą 36,6 mld zł , a towarzystwa majątkowe  37,8 mld zł składek - podaje "Parkiet"(Nr z 22.02.2010 r.). Towarzystwa oferujące ubezpieczenia na życie nie mają co liczyć, według specjalistów z BMI, na skokowy wzrost przychodów. W omawianym okresie ma wynieść on niecałe 9 proc. Dziennik pisze, ze w 2009 r. przypis składki brutto  najprawdopodobniej wyniesie 33,6 mld zł, a więc skurczy się  o 16 proc. Według BMI wzrosną jednak wydatki naszych rodaków na tego rodzaju polisy. Obecnie Polak, jeśli kupuje ubezpieczenia na życie, przeznacza na to 288 USD rocznie, a w 2014 r. ma wydawać do 340 USD.
Michał Herbich, aktuariusz z firmy doradczej Trio Management powiedział dziennikowi, że z  prognoz Business Monitor International wynika, iż kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych powróci, co przełoży się na niewielki wzrost wartości rynku ubezpieczeń na życie, ponieważ  ludzie w obawie przed spadkami na giełdzie nie będą kupowali polis inwestycyjnych.
Firma Business Monitor International dostarcza raporty około 400 przedsiębiorstwom spośród 500 największych z listy amerykańskiego magazynu „Fortune”.

Spółki życiowe VIG odnotowały spadek przypisu

Vienna Insurance Group Polska opublikowała wyniki finansowe za rok 2009. Polskie spółki VIG (dwie życiowe i cztery majątkowe) zebrały w 2009 r. łącznie 2 620,3 mln zł składek. Jest to rezultat o 12,7 proc.  gorszy od uzyskanego rok wcześniej (3000,4 mln zł).  Łączny wynik finansowy grupy wyniósł 67,9 mln zł – informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 23.02.2010 r.). I tak, towarzystwa z VIG  sprzedające ubezpieczenia na życie po wycofaniu się ze sprzedaży tzw. produktów antybelkowych zebrały łącznie 719,9 mln zł składek z ubezpieczeń na życie, co jest wynikiem o 46,8 proc. słabszym w stosunku do rezultatu uzyskanego w roku poprzednim (1353,8 mln zł) i zarobiły netto razem 9,7 mln zł (6,6 mln zł rok wcześniej, wzrost o 46,97 proc.). Według "GU",  Compensa Życie zebrała w 2009 r. 308,3 mln zł składek (367,1 mln zł rok wcześniej, spadek o 16 proc.), wykazując zysk netto na poziomie 6 mln zł (4,1 mln zł na koniec grudnia ub. r., wzrost o 46,34 proc.).Natomiast  Benefia TUnŻ  odnotowała przypis składki brutto na poziomie  411,6 mln zł (986,7 mln zł rok wcześniej, spadek o 58,3 proc.), zaś wynik finansowy netto towarzystwa osiągnął poziom 3,7 mln zł (2,5 mln zł w roku poprzednim, wzrost o 48 proc.).

Axa Życie zmniejszyła stratę

Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń w 2009 r. zebrało  624 mln zł składek, to jest  o 61 proc. mniej niż w 2008 r. Maciej Szwarc,  prezes zarządu firmy  przyznaje, że plan z 2007 r., który zakłada, że w 2012 r. przychody z polis kierowanej przez niego firmy sięgną 3 mld zł, będzie zweryfikowany - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 23.02.2010 r.). Zdaniem Szwarca, spadek przypisu składki  to przede wszystkim skutek ograniczenia przez Axa sprzedaży tzw. polisolokat. Bez uwzględnienia składki z tego rodzaju produktów przypis Axy wzrósł w porównaniu z 2008 r. o 21 proc. i wyniósł 497 mln zł - pisze  dziennik. Spółka w 2009 r. straciła 40,2 mln zł (w  w 2008 r. 47,7 mln zł).
Prezes Szwarc zapewnia w gazecie, że Axa ma być liderem wśród firm oferujących inwestycyjne ubezpieczenia w Polsce (m.in. Aegon, Skandia). "Zamierzamy wciąż korzystać z różnorodnych kanałów dystrybucji. Obecnie około jednej trzeciej polis Axy Życie jest sprzedawanych za pośrednictwem banków, jedna trzecia przez własną sieć, a pozostałe z wykorzystaniem firm doradztwa finansowego" - twierdzi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT