Rynek w 2013 r. nie powtórzy wyników z ub.r.

Perspektywy na 2013 r. nie są optymistyczne. Polisy na życie odczują kryzys - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 31.07.2013 r.), powołując się na  Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Prezes PIU podkreśla, iż  "spowolnienie gospodarcze działa na wszystkie segmenty rynku". Jego zdaniem w 2013 r. poziom sprzedaży ubezpieczeń na życie będzie niższy. Dziennik pisze, iż w wynikach finansowych towarzystw, sprzedających  ubezpieczenia na życie - ubezpieczyciele życiowi wypracowali  6,6 mld zł zysku w 2012 r. -  nie widać jeszcze spowolnienia gospodarczego. Towarzystwa zebrały łącznie składkę blisko 36,3 mld zł (wzrosła o 15 proc.). Według gazety,  jest to  to zasługą  przede wszystkim produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych  ze składką jednorazową.
Zdaniem "Rz", w  2013 r. podobnie dobrych wyników nie da się  jednak powtórzyć. Sytuacja na rynku życiowym zależeć będzie również od zmian regulacyjnych, m.in. opodatkowania polisolokat, a także od kierunku zmian w III filarze emerytalnym. Albowiem koniunkturze nie sprzyja niepewność co do dalszych losów III filara systemu emerytalnego oraz brak rozstrzygnięcia w kwestii opodatkowania polis lokacyjnych w naszym kraju. W efekcie  spowolnienia gospodarczego statystyczny Polak tnie swoje wydatki. „Rzeczpospolita” podkreśla, iż towarzystwa życiowe w wyniku burzy wokół opłat  za przedwczesne rozwiązanie umowy ubezpieczenia z UFK bardzo straciły wizerunkowo. Ubezpieczyciele  zgromadzili około  2 mld zł rezerw na poczet ewentualnych roszczeń  z tego tytułu.

Niezłe wyniki UFK za okres ostatnich 12 miesięcy

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), do których wpłacane są składki wnoszone przez osoby posiadające polisy na życie z funduszem, w drugim kwartale 2013 r.  poradziły sobie całkiem nieźle - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 01.08.2013 r.). Akcyjne fundusze kapitałowe mają lepsze wyniki za ostatnie 12 miesięcy niż za trzy czy pięć lat -szacuje dziennik. Według gazety, większość funduszy inwestujących w akcje, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie jest na plusie. Najlepsze wyniki wypracowały  fundusze, które zainwestowały  w akcje małych i średnich spółek. Indeksy odzwierciedlające sytuację w tym segmencie rynku wzrosły w drugim kwartale br. I tak: sWIG80 odnotował wzrost o 7 proc., zaś  mWIG40 wzrósł o 5,8 proc.
Marek Przybylski, prezes Aviva Investors, podkreśla w "Rz", że w wynikach pięcioletnich wciąż widać giełdową bessę z 2008 r., a w trzyletnich - głęboką korektę z sierpnia 2011 r. W jego opinii, dopiero 2012 r. był względnie korzystny. Dziennik prognozuje, powołując się na Rocha Pietronia, zarządzającego  w PZU Asset Management,  że ze względu na niepewną sytuację na giełdzie, związaną z planowanymi zmianami w OFE,   następne miesiące mogą nie być już dla funduszy tak korzystne. Zdaniem  Wojciecha Bogackiego, analityka rynków finansowych w Warcie, potencjał wzrostu na giełdzie jest.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT