Rynek wart ponad 31,4 mld zł

Wartość polskiego rynku ubezpieczeń na  życie   w 2010 r. wynosiła 31,4 mld  i wzrosła o 3,76 proc. - szacuje Komisja Nadzoru Finansowego. Przy tym  - informuje "Parkiet" (Nr z 19.03.2011 r.) -  ubezpieczyciele  życiowi  w ub.r. zarobili na  sprzedaży polis  około  3,57 mld zł. Oznacza to jednak  spadek o 17,5 proc. w porównaniu z poprzednim okresem 2009 r. W opinii  gazety stało się tak, pomimo iż  towarzystwa działające w tym segmencie rynku wypłaciły w ub.r. o 18,4 proc. mniej odszkodowań i świadczeń (na sumę 22,6 mld zł) niż w 2009 r. Ponadto,  zysk towarzystw sprzedających ubezpieczenia na życie zmniejszył się o 9,25 proc., do 3,63 mld zł. Dziennik podkreśla, iż w  2010 r. PZU Życie ma w  segmencie życiowym jeszcze większą przewagę nad wiceliderem, Europą (7,3 mld zł). Do pierwszej „5” towarzystw weszła Nordea (wzrost o blisko 60 proc., do 1,9 mld zł). Najbardziej zaś zwiększyła swoje przychody z polis spółka HDI-Gerling (o 150 proc., do 443,4 mln zł) - pisze dziennik.

STUnŻ Ergo Hestia i Generali Życie TU podały wyniki  za 2010 r.

Ubiegły rok był udany dla Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.03.2011 r.).  W 2010 r. ubezpieczyciel zarobił 23,08 mln zł – o 85,23 proc.  więcej niż rok wcześniej (12,46 mln zł). Natomiast przychody spółki z tytułu składek wyniosły 817,45 mln zł, podczas gdy w 2009 r. osiągnęły poziom 501,63 mln zł (+62,96 proc.) - pisze "GU". I tak, wynik techniczny STUnŻ Ergo Hestia wyniósł 28,63 mln zł wobec 15,33 mln zł w 2009 r. (+86,76 proc.). Ubezpieczyciel wypłacił w ub.r. 124,88 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, a wiec o  5,53 proc. więcej niż rok wcześniej (118,33 mln zł). Według "Ubezpieczeniowej", wysoka dynamika sprzedaży jest przede wszystkim efektem rozwoju współpracy z bankami w zakresie polis okołokredytowych, oraz rozbudowy oferty produktowej . Natomiast  Generali Życie T.U. odnotowało w ub.r. spadek sprzedaży  o 18,1 proc. Przypis składki brutto spółki wyniósł na koniec 2010 r. 990,57 mln zł, wobec 1209,43 mln zł przed rokiem  "Niższy rok do roku wolumen przypisu składki z tego segmentu rynku jest wynikiem tzw. wysokiego efektu bazy dla rezultatów osiągniętych w 2009 r., a zwłaszcza bardzo wysokiego, jednorazowego przypisu składki w IV kwartale 2009 roku, w którym Generali poprzez sprzedaż bancassurance (głównie produkty krótkoterminowe ze składką jednorazową) wypracowało ponad 0,5 mld zł przypisu składki" - podaje "GU". Z kolei  sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec 2010 r. 520,6 mln zł, wobec 838,7 mln zł rok wcześniej (spadek o 37,93 proc.).  Ubezpieczyciel w 2010 r. koncentrował się, na segmencie produktów ze składką regularną. Wzrost w tym obszarze wyniósł 27 proc., do 469,9 mln zł, pozyskując 30 proc.  nowych klientów - podkreśla "GU".

Direct chce zdobyć rynek polis życiowych

BRE ubezpieczenia oraz Open Finance mogą w tym roku rozpocząć sprzedaż ubezpieczeń życiowych przez telefon i internet - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.03.2011 r.). 
BRE i Open Finance – te dwie firmy mogą w tym roku zaoferować klientom możliwość zakupu polis na życie za pośrednictwem telefonu lub internetu. Dziennik pisze, powołując sie na  Pawła Zylma, prezesa BRE Ubezpieczenia,  że wprowadzenie do sprzedaży polis na życie jest kolejnym naturalnym etapem rozwojem rynku direct." W mojej ocenie rynek dojrzał do tego, by wprowadzić ubezpieczenia życiowe do sprzedaży direct" – twierdzi prezes  Zylm. Według gazety, BRE chce zaoferować proste, terminowe ubezpieczenia, które obecnie nie są najpopularniejsze. Na rynku dominują bowiem ubezpieczenia grupowe i inwestycyjne, które dają "o wiele większe przychody agentom i ubezpieczycielom" .
"DGP" podaje, iż  polisy życiowe mogą także pojawić się w ofercie Open Life,  spółki będącej obecnie własnością Open Finance. Ponadto, od   maja ub.r. na polskim rynku działa 4Life Direct, agencja ubezpieczeniowa,  oferująca  możliwość zakupu polis na życie przez telefon. Według Katarzyny Jedynak, dyrektora operacyjnego agencji, do tej pory skontaktowało się z nią w sprawie kupna polisy ponad 100 tys. osób (większość klientów 4Life Direct stanowią osoby młodsze) . .
Dziennik zauważa, iż   swoich sił w sprzedaży polis na życie próbowało już dwóch innych ubezpieczycieli. W 2005 roku Generali wraz z mBankiem wprowadził ubezpieczenie LeoLife, które "nie odniosło spektakularnego sukcesu", a pierwszy  na rynku wyspecjalizowany direct życiowy Link4 Life nie odniósł sukcesu (spółka sprzedała  portfel klientów Signal Idunie, a potem została kupiona przez Open Finance).
Według Pawła Zylma - pisze "DGP" -  "tworzenie nowego towarzystwa wyłącznie do sprzedaży przez telefon i internet polis życiowych jest obecnie ryzykowne. Tacy ubezpieczyciele mogą pojawić się na rynku, dopiero kiedy sprzedaż ubezpieczeń w tym kanale rozwinie się i w ofercie towarzystw będzie więcej produktów życiowych".

TU Allianz Życie Polska: więcej  zysku i mniej składki

Grupa Allianz Polska zebrała w 2010 roku ze sprzedaży ubezpieczeń na życie prawie 1,5 mld zł - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.03.2011 r.).   TU Allianz Życie Polska  porównaniu z poprzednim rokiem odnotowało   wzrost przychodów ze sprzedaży produktów ze składką regularną i spadek w produktach ze składką jednorazową. I tak, w  pierwszej grupie ubezpieczeń  wzrost dotyczył zarówno produktów indywidualnych  (4 proc. ), jak i grupowych (7 proc.). Natomiast w ubezpieczeniach z jednorazową składką spadek był wynikiem głównie zmniejszenia sprzedaży polisolokat i polis grupowych sprzedawanych za pośrednictwem banków - wyjaśnia gazeta.
 W 2010 r. ubezpieczyciel  wypłacił  1,2 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń, to jest o 1,69 proc. więcej  wobec 1,18 mld zł wypłaconych  rok wcześniej . Spółka wypracowała w ub.r. wynik techniczny na poziomie  69,6 mln zł, podczas gdy  zysk netto uplasował się na poziomie 60,2 mln zł,  o 46 proc. więcej niż w 2009 roku. Ten wynik  - podkreśla "DGP" - został osiągnięty przy spadku przychodów ze składek o 21 proc., co było  spowodowane "ograniczeniem sprzedaży polisolokat i polis grupowych za pośrednictwem banków".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT