Rynek zmienił strukturę sprzedaży

Wartość rynku ubezpieczeń życiowych  po pierwszych trzech miesiącach 2008 r. może sięgać poziomu  7,5 mld zł, czyli o około 13 proc. więcej, niż rok wcześniej życie -  szacuje  „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 13.05.2008 r.) – podczas  gdy  jeszcze 2-3 lata temu notował roczny wzrost w granicach nawet 30 proc.   Sektor ubezpieczeń na życie,  zdaniem gazety, jednak  wyraźnie wyhamował, głównie z powodu giełdowych spadków i zmniejszenia zainteresowania klientów polisami powiązanymi z funduszami kapitałowymi. I jest to  sytuacja odmienna od tej, do która miała miejsce w ostatnich latach, kiedy to  segment  majątkowy zdecydowanie ustępował życiowemu.  Ponadto,  ubezpieczyciele życiowi mają obecnie duże  problemy  z oszacowaniem rynku. Dziennik pisze, że są one spowodowane diametralnymi zmianami w strukturze sprzedaży.  Marcin Zwara, prezes Aegon, twierdzi w gazecie, że o ile spadła sprzedaż produktów ze składką jednorazową, o tyle wzrósł popyt na depozytowe i strukturyzowane. Według  Zwary,  dodatkowo zwiększył się popyt na polisy ze składką regularną, bardziej odporne na czasowe wahania koniunktury w porównaniu z polisami ze składką jednorazową. Z  kolei  zdaniem przedstawicieli Generali,  sam segment składek regularnych wzrósł w pierwszym kwartale  13-14 proc.

Najefektywniejsze UFK w kwietniu – fundusze akcji zagranicznych
 
W kwietniu 2008 r. na rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)  najlepiej poradziły sobie  fundusze akcji zagranicznych, przy czym jedynie 14 z nich (na 67 funduszy) wykazało ujemne stopy zwrotu – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  12.05.2008 r. za szacunkami Analizy Online.  Najlepszy wynik (+14 proc.) wypracował Nordea UFK - Fidelity Akcji Chińskich. Najsłabiej poradził sobie natomiast Gerling - UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 UFK, wypracowując stopę zwrotu na poziomie -4,1 proc. Drugą najlepszą średnią stopę zwrotu wypracowały fundusze z grupy mieszanych zagranicznych (SAFU-miz). W tej grupie liderem okazał się Europa Strategia Robeco 2 UFK z wynikiem +6,7 proc. Natomiast najsłabiej w kwietniu poradziły sobie fundusze akcji polskich wypracowując średnią stopę zwrotu na poziomie -1,48 proc. Najlepszy wynik miał tu Arka BZ WBK Akcji UFK , dostępny w ofercie AEGON, Aspecta, AXA, Compensa, Europa, Nordea, Polisa-Życie, PZU, Skandia, UNIQA, który wypracował stopę zwrotu w wysokości +1,5 proc., zaś najsłabszy  BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK, dostępny jako unit-linked w Gerlingu i Aspecta (stopa zwrotu -5,9 proc.).
Drugą najsłabszą grupą okazały się fundusze mieszane polskie. Ich średnia strata (SAFU-MIP) za kwiecień wyniosła -0,71 proc. – pisze „GU”.
Spośród inwestycji o wyższym stopniu bezpieczeństwa w kwietniu lepiej poradziły sobie fundusze polskich papierów dłużnych oraz gotówkowe. Fundusze polskich papierów dłużnych lepsze wyniki -  twierdzą  Analizy Online - zawdzięczają dobrej sytuacji na rynku długu.

Ergo Hestia rozszerzyła Aspirę

Ergo Hestia wprowadziła szereg zmian w Indywidualnym Terminowym Ubezpieczeniu na Życie "Aspira",  obecnym  na rynku już od trzech lat – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  12.05.2008 r. Ubezpieczenie Aspira do tej pory zapewniało ochronę klienta i jego rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń oraz mogło stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętego kredytu. Według „GU”, obecnie już  za 30 zł miesięcznie klient od Ergo Hestii może otrzymać ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Polisę podstawową można teraz rozszerzyć o nowe umowy dodatkowe: Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Leczenia Szpitalnego (świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu oraz  świadczenie w razie konieczności rekonwalescencji już po hospitalizacji) czy Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Złamania Kości Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (uzupełnienie dotychczasowej umowy dodatkowej Ubezpieczenia na Wypadek Trwałego Inwalidztwa i Niezdolności do Pracy Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku).
Nowe rozwiązania pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta.   Poszerzony został - z 6 do 12 schorzeń - zakres innej opcji dodatkowej: Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Poważnego Zachorowania.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT