SN: ankieta medyczna ważna i dla klienta i dla ubezpieczyciela

To po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego  leży dbałość o to, aby klient sprzed zawarciem umowy ubezpieczenia, starannie wypełnił ankietę określającą stan jego zdrowia i podał inne   okoliczności, mogące mieć wpływ na ewentualną wypłatę odszkodowania - wynika z orzeczenia   Sądu  Najwyższego z dnia  4 marca 2010 r. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.03.20101 r.), sprawa dotyczyła Radosława K., który w 2004 r.  zawarł z towarzystwem ubezpieczeń Benefia Życie umowę ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniem na wypadek poważnej choroby jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego w PKO BP. Gdy po roku okazało się, że Radosław K. ma przewlekłą niewydolność nerek,  dokonano u niego transplantacji nerki. Według gazety,  Radosław K. wystąpił do ubezpieczyciela o wypłatę 74,4 tys. zł, ale Benefia odmówiła, twierdząc, że klient  podał nieprawdziwe informacje w ankiecie medycznej. Zdaniem  towarzystwa - pisze dziennik -  zataił on w ankiecie medycznej przewlekłe przyjmowanie leków przeciwbólowych z uwagi na nawracające bóle głowy czy podał inną liczbę wypalanych papierosów. Tymczasem sąd I i II instancji przyznał rację  Radosławowi K. i oddalił kasację. SN orzekł,  że Benefia Życie winna przywiązywać wagę do ankiety medycznej, a nie potem powoływać się na błąd oświadczenia woli klienta - donosi "DGP".

STUnŻ Ergo Hestia poprawiła wyniki

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w 2009 r. przyśpieszyło. Firma przez dwanaście miesięcy 2009 r. zarobiła 12,46 mln zł, a wiec ponad dwa i pół razy więcej, niż rok wcześniej (4,53 mln zł) - donosi  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.03.2010 r.).. Towarzystwo zebrało także więcej składek. Jego przypis osiągnął poziom 501,63 mln zł, podczas gdy na koniec 2008 r. wyniósł 269,33 mln zł - zauważa "GU". Wynik techniczny STUnŻ Ergo Hestia wyniósł 15,33 mln zł wobec 5,82 mln zł po czterech kw. 2008 r. Z kolei przychody z lokat osiągnęły poziom 34,36 mln zł i  były o ponad 50 proc.  wyższe, niż rok wcześniej (21,62 mln zł).  Ubezpieczyciel wypłacił 118,33 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, to jest  o ponad 21,8 mln zł więcej  niż po dwunastu miesiącach 2008 r. (96,51 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT