SOKiK: konsument ma prawo do wypłaty środków z polisy inwestycyjnej w dogodnym dla siebie terminie

HDI Gerling Życie nie może zastrzegać sobie prawa do decydowania, kiedy wyceni jednostki uczestnictwa w funduszach kapitałowych dołączonych do polis - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 09.07.2014 r.), powołując się na wyrok Warszawskiego Sądu Okręgowy – Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (SOKiK). Zdaniem sądu,  nie można ograniczać prawa konsumenta do wypłaty środków z polisy inwestycyjnej (ubezpieczenie na życie z UFK).
Jak wyjaśnia dziennik, sąd rozpatrywał sprawę umowy, "  w myśl której ubezpieczony mógł wpłacić na fundusz jednorazowo określoną kwotę, np. 10 tys. zł, i liczyć na zyski z tej inwestycji. W razie spadku wyceny jednostek funduszu ubezpieczony mógł zaś liczyć na pokrycie straty z ubezpieczenia, a raczej jego spadkobiercy, gdyż wypłata z polisy mogła  nastąpić jedynie w razie śmierci ubezpieczonego".

Odszkodowanie od zagranicznego ubezpieczyciela bez  podatku PIT

Podatnik, który otrzyma od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie po małżonku zmarłym za granicą, ma prawo do zwolnienia  z podatku na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o PIT - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.07.2014 r.). Według dziennika, który podaje za interpretacją Izby Skarbowej  w Bydgoszczy , iż  zwolnione z podatku są odszkodowania majątkowe i osobowe, z wyłączeniem dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w fundusze kapitałowe. Zdaniem bydgoskiej izby skarbowej - podkreśla "DGP" -  z podatku nie są   jednak zwolnione odsetki za spóźnioną wypłatę....
Dziennik wyjaśnia, iż chodziło o sprawę wdowy, po zatrudnionym  w Danii i zmarłym w czasie kontraktu mężczyźnie, po którym kobieta otrzymała od duńskiej firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie wraz z odsetkami. Wypłacona kwota  była pomniejszona o duński podatek spadkowy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT