SOKiK potwierdził decyzję UOKiK w sprawie kary dla PZU życie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję UOKiK, który uznał, iż  praktyki spółki PZU Życie w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych naruszają konkurencję - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 19.02.2011 r.).- a " spółka utrudnia pracodawcom skorzystanie z oferty jej konkurentów". Albowiem "PZU wymagało wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez co najmniej 75 proc. pracowników, mimo że nie byli oni stroną umowy" - pisze dziennik. Ponadto, na PZU Życie została nałożona kara finansowa w wysokości 50 mln zł  "ze względu na szczególnie dużą skalą oraz długotrwałość działań" .
Tymczasem zdaniem PZU Życie SA, kara prezesa   UOKiK została nałożona za "zgodne z prawem  działania firmy sprzed ponad 10 lat". Albowiem według komunikatu ubezpieczyciela, na który powołuje się 'Wyborcza",  "PZU Życie SA już od kilku lat nie stosował  przedmiotowych praktyk". Z kolei według UOKiK, "po interwencji Urzędu, PZU Życie zmienił pierwsze z opisanych postanowień, nie aneksował jednak wszystkich umów zawartych przed tą datą. Oznacza to, że nadal stosowane są wszystkie praktyki wzbudzające zastrzeżenia UOKiK".
Ubezpieczyciel  i odwołał do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 17 lutego 2011 r.  oddalił odwołanie przedsiębiorcy. Potwierdził natomiast nałożoną  karę w wysokości 50 mln zł oraz  "nakazał PZU Życie zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk."

Europa Życie: wzrost nowej sprzedaży

Europa Życie, firma wyspecjalizowana w  ubezpieczeniach  inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (powiązanych z giełdą), polisolokat (chroniących przed podatkiem Belki) oraz produktów strukturyzowanych w  2010 r. zanotowała wzrost  tzw. sprzedaży nowej sprzedaży o 45,4 proc., do 3,9 mld zł -  informuje "Parkiet"(Nr z 23.02.2011 r.). Według gazety, w II połowie 2010 r., w porównaniu z I połową ub.r., zwiększył się zysk brutto spółek Europa wypracowany  w ubezpieczeniach majątkowych (o 20 proc., do 51,9 mln zł) i inwestycyjnych (o 62 proc., do 35,8 mln zł). Ogółem w segmencie ubezpieczeń na życie zysk firmy spadł jednak o 44,1 proc., do 12,9 mln zł).
"W strategii rozwoju życiowej Europy znajduje się zapis o rozpoczęciu działalności na Ukrainie" - podaje dziennik.  W 2008 r. grupa przeprowadziła badanie due diligence spółki Life Kapital, ale zrezygnowała z zakupu. Na jesieni 2008 r.  ubezpieczyciel  poinformował bowiem, "że ze względu na pogorszenie się otoczenia gospodarczego w tym kraju, plany zakupu ubezpieczyciela zostają zawieszone".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT