SOKiK utrzymał karę UOKiK dla PZU Życie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z grudnia 2010 r. o nałożeniu na PZU Życie kary za zapisy w OWU, które mogły uniemożliwić wypłatę odszkodowania - informuje "Onet.pl"(www.onet.pl z 28.06.2012 r.) za komunikatem  UOKiK. Jak wyjaśnia portal, "chodzi o przyjętą przez PZU Życie definicję zawału serca, która mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania". Okazało się,  że umowy ubezpieczenia na życie stosowane przez PZU Życie do czerwca 2010 r. zawierały definicję, która nie odpowiadała "obowiązującej wiedzy medycznej", a ją ubezpieczyciel uwzględniał przy  wypłacie  odszkodowania.  Według "www.onet.pl", UOKiK  wówczas  nałożył  na PZU Życie karę w wysokości 3 967 296 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ."Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. 28 czerwca 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PZU Życie, potwierdzając w całości decyzję prezes UOKiK, w tym nałożoną karę". Portal podaje, że od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Polisa-Życie w Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie - podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 28.06.2012 r.), powołując się na komunikat ubezpieczyciela. Według komunikatu,  VIG przejęła około 92 proc. akcji towarzystwa. Jak podkreśla portal, strony   nie ujawniły  wartości transakcji.  Zdaniem Petera Hagena, prezesa  Vienna Insurance Group, Austriacy dzięki temu  rozszerzają  potencjał dystrybucji i zwiększają obecność "na szybko rosnącym polskim rynku ubezpieczeń na życie".
TUnŻ Polisa-Życie  koncentruje się przede wszystkim na ubezpieczeniach grupowych. Spółka posiada  16 biur regionalnych i 30 biur przedstawicielskich.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT