Signal Iduna Życie poprawia wyniki

Grupa Signal Iduna Polska opublikowała wyniki za 3 kwartały 2010 r. Znaczący wpływ na wysokość poszczególnych wskaźników miały m.in. tegoroczne upadłości biur podróży - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 25.11.20101 r.). Według "GU",  dziewięciomiesięczny wynik finansowy netto towarzystwa życiowego osiągnął poziom – 2,86 mln zł, podczas gdy rok wcześniej rezultat ten wyniósł – 2,91 mln zł.  Signal Iduna Życie wypracowała przypis składki brutto 18,65 mln zł był i był on o ponad 4,1 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem 14,52 mln zł. Składka wzrosła zwłaszcza  w indywidualnych ubezpieczeniach zdrowotnych - o 116 proc. oraz w bancassurance - wzrost o 50 proc. Ubezpieczyciel odnotował  wynik techniczny na poziomie ( – ) 2,87 mln zł wobec (–) 2,86 mln zł po III kwartale 2009 r. W ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. towarzystwo  wypłaciło  łącznie 9,56 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 7,15 mln zł. Wzrosły również koszty działalności ubezpieczeniowej Signal Iduna Życie: z 10,52 mln zł po 3 kw. 2009 r., do 11,71 mln zł na dzień 30 września 2010 r.

Allianz wchodzi na rynek ubezpieczeń zdrowotnych

Allianz to kolejna spółka po Signal Iduna, PZU Życie i firmie z grupy Medicover( od października br. także i Medica Polska), która wchodzi na rynek  ubezpieczeń medycznych dających dostęp do zabiegów w szpitalach - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.11.2010 r.).  Według gazety, Allianz jest dziś na etapie zawierania umów ze szpitalami. Firma zamierza na początek zaoferować  polisy klientom korporacyjnym. Jak twierdzi Marek Baran, rzecznik prasowy grupy Allianz, produkt szpitalny ma być wdrażany w dwóch etapach.  W pierwszym będą to planowe zabiegi operacyjne w trzech wariantach ubezpieczenia. Następnie  towarzystwo uruchomi dostęp do hospitalizacji diagnostycznej, w ramach której pacjent mógłby się udać na kilka dni na oddział internistyczny i kompleksowo przebadać. Opcja szpitalna będzie dostępna zarówno jako umowa dodatkowa do obecnej polisy zdrowotnej, jak i ubezpieczenie samodzielne, a składka uzależniona  od wieku, płci i wielkości grupy. Zdaniem M. Barana, składka zebrana z ubezpieczeń zdrowotnych w br. może wynieść 180 – 200 mln zł. "DGP" podkreśla, że  obecnie  rynek ubezpieczeń medycznych rozwija się powoli, nie tylko z powodu cen polis (dla osób indywidualnych zaczynają się od 150 zł miesięcznie). Szansą na jego  lawinowy wzrost rynku ma być wejście w życie nowych przepisów. Na razie resort zdrowia przedstawił tylko ich założenia. Ministerstwo chce zaoferować posiadaczom polis ulgi w podatku dochodowym. Poza tym przewiduje możliwość sfinansowania zakupu tych ubezpieczeń z zakładowych funduszy socjalnych. W opinii Pawła Kalbarczyka, szefa komisji ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń, ważne jest  stworzenie ram prawnych do tego typu działalności. "Firmy muszą ocenić, jak może się rozwijać biznes w długiej perspektywie". 
Dziennik pisze, iż  sytuacja się zmieni, "gdy publiczne szpitale dostaną zgodę na podpisywanie umów z ubezpieczycielami. Teraz formalnie mogą to robić, ale w praktyce uniemożliwiają im to wymogi NFZ".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT