Składka bez różnicy na płeć

Na skutek zakazu stosowania kryterium płci wzrosną ceny polis ubezpieczenia na życie średnio o 190 proc. Zmiany przepisów wchodzą w życie 21.12. 2012 r. i dotyczyć będą polis nowo zawieranych. Wysokość składek już podpisanych umów nie zmieni się - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 06.04.2012 r.). Zdaniem gazety,  podrożeją także ubezpieczenia komunikacyjne dla pań. Według wyliczeń Europejskiej Federacji Ubezpieczycieli i Reasekuratorów CEA na polisę motoryzacyjną kobiety wydadzą średnio o 11 proc. więcej. Z kolei - szacuje Deloitte - w efekcie wchodzących z końcem roku unijnych przepisów zakazujących stosowania kryterium płci do wyliczania składki, ceny polis ubezpieczenia na życie dla kobiet w wieku 50 lat pójdą w górę średnio o 150 proc. Tak więc kobiety 50-letnie za polisę o wartości 100 tys. zł zapłacą składkę aż o 680 zł wyższą, a panie przed 30. rokiem życia składkę większą o 85 zł - twierdzi "Rz". Według gazety, jednocześnie zmaleje składka dla mężczyzn, średnio o 7 proc. Deloitte szacuje, iż odsetek kobiet wśród odbiorców ubezpieczeń na życie może spaść do 10 proc.(obecnie  panie stanowią około 40 proc.). W opinii Krzysztofa Stroińskiego, partnera w firmie Deloitte "niezależnie od zarobków, dzięki zakupom polis samotne matki zapewniają dzieciom w miarę stabilny poziom życia na wypadek, gdyby ich zabrakło. Po tak drastycznych podwyżkach cen wiele z nich może już na te produkty nie stać". Podwyżka składek uderzy również w kobiety pozostające w związkach.
Ubezpieczyciele liczą, że nawet po podwyżkach cena polis na życie nie będzie stanowić dla klientów bariery kupna - zauważa dziennik. Zdaniem Dariusza Krzewiny, prezesa PZU Życie, "wchodzące w życie uregulowania są bardzo szczegółowe, więc trudno będzie zaproponować kobietom produkty, które zrekompensowałyby podwyżki". Natomiast  Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreśla, iż "firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek szacować stawki w oparciu o pełną wiedzę na temat ryzyka. Dotychczasowe kalkulacje w oparciu o płeć nie są aktem dyskryminacji, a wyrazem dbałości o jak najlepsze wykorzystanie środków powierzonych przez klientów". 

Mocno zyskowne struktury powiązane z T.U. na Życie Europa S.A.


Dwa produkty strukturyzowane  w formie polisy ubezpieczeniowej T.U. na Życie Europa S.A. przyniosły ostatnio inwestorom godziwy zysk. Inwestycja w trzyletni produkt strukturyzowany db Gwarancja - Zyskowna Energia I (Deutsche Bank PBC),  oparty  o indeks S&P GSCI Crude Oil Excess Return  zakończyła się zyskiem w wysokości 39,80 proc. (13,27 proc. w skali roku) - donosi "Parkiet"(Nr z 05.04.2012 r.). Jest to najlepszy rezultat uzyskany przez wszystkie produkty strukturyzowane zakończone w 2012 r.(maksymalny zysk z inwestycji mógł wprawdzie wynieść 85 proc. czyli 28,33 proc. w skali roku). Według gazety, warunkiem wypłaty premii w przypadku tego produktu było, aby indeks przez cały okres trwania inwestycji nie przekroczył 185 proc. wartości początkowej. " Z kolei czteroletnia struktura Salsa I , produkt powiązany z opracowaną przez Deutsche Bank strategią, zakończył się wypłatą zysku w wysokości 52,57 proc. (13,14 proc. w skali roku). Strategia oparta na 10 indeksach z grupy DJ Euro Stoxx, pogrupowanych w pięć koszyków sektorowych: budownictwo i surowce, telekomunikacja i technologie, energia i usługi, medycyna i branża chemiczna oraz banki i ubezpieczenia okazała się zyskowna, a współczynnik partycypacji w przypadku tego produktu wynosił aż 120 proc. Przełożyło się to na bardzo dobry wynik produktu -zauważa dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT