Składka na ubezpieczenie przychodem pracownika

Składki na ubezpieczenie, ponoszone przez pracodawcę za pracownika i członków jego rodziny, stanowią przychód ze stosunku pracy, uzyskany przez pracownika - uznał minister finansów w interpretacji z 23 listopada 2010 r. Przychodem pracownika oraz zleceniobiorcy w takiej sytuacji jest  bowiem  łączna wartość składek poniesionych przez kancelarię, przypadająca na pracownika i członków jego rodziny, a także bezpośrednio na zleceniobiorcę i członków jego rodziny - informuje   "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.02.2011 r.). Według gazety, sprawa dotyczy kancelarii prawnej prowadzonej w formie spółki komandytowej. Kancelaria chciała  zawrzeć umowę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki wykupieniu takiej polisy,  pracownicy kancelarii oraz ich rodziny będą uprawnieni do korzystania z określonych usług, a firma  będzie płaciła ubezpieczycielowi za nich składkę. Jej wysokość zależy od liczby ubezpieczonych osób - pisze "DGP".

Wschodzące Potęgi z TUnŻ Warta  i Kredyt Banku 

TUnŻ Warta oferuje nowy 3,5 – letni program inwestycyjny "Wschodzące Potęgi"  w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie i zdrowie, zaś ostateczny zwrot z inwestycji uzależniony tutaj  jest od zachowania się koszyka akcji 20 spółek pochodzących m.in. z Brazylii, Chin, Hong Kongu, Indii, Rosji, etc. Jak podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 28.02..2011 r.), .fundusz z ochroną kapitału może przynieść nawet 65 proc.  zysku. Dodatkowo klienci mogą ulokować oszczędności  na  3 -miesięcznej lokacie. Jak twierdzi  Radosław Czachorowski, product manager w Departamencie Bankowości Detalicznej Kredyt Banku. "do koszyka programu inwestycyjnego wybraliśmy największe i najbardziej znane spółki (m.in. Cathay Pacific Airways, China Mobile, Hyundai Motor, LG Electronics, Łukoil, Samsung Electronics), dzięki czemu pozwala on wykorzystać dynamikę wzrostu różnych sektorów gospodarki.".
Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł - pisze "GU", każdy klient, który kupi produkt może dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 6 proc. w stosunku rocznym. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę do wysokości środków zainwestowanych w program inwestycyjny Wschodzące Potęgi, nie więcej niż 20 tys. zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT