Składkę na ubezpieczenie zdrowotne studenta z Kartą Polaka zapłaci uczelnia

Według nowelizacji  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którą  podpisał prezydent Bronisław Komorowski, szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą Polaka - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.07.2013 r.). Według dziennika, w takiej sytuacji  nie będzie potrzebne dodatkowo zaświadczenie o polskim pochodzeniu. W opinii gazety, chodzi o to,  " aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka". "Rz" powołuje się tutaj na opinię autorów  nowelizacji, według których, chociaż  Karta Polaka ułatwiła przebywanie w Polsce studentom polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR, to "niektóre ustawy, przyznając określone uprawnienia osobom polskiego pochodzenia, odwołują się wciąż jedynie do ustawy o repatriacji (regulującej kwestię stwierdzania polskiego pochodzenia), pomijając ustawę o Karcie Polaka.". A to sprawia, iż  "studenci posiadający Kartę Polaka muszą ponownie zgłaszać się do konsulatów po zaświadczenie o polskim pochodzeniu".
Tymczasem dzięki nowelizacji nie będą potrzebowali zaświadczenia z konsulatu, wystarczy Karta Polaka. Ma to dotyczyć "również uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim" - pisze dziennik..
Resort  zdrowia szacuje, że będzie to  kosztować  budżet ok. 2,5 mln zł rocznie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT