Składki na ZUS od umów zlecenia z problemami ?

Od 1 stycznia 2016 r. przepisy nakładają na wszystkich zleceniodawców obowiązek zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od kolejnych umów zlecenia,  zawartych z taką osobą, " aż zostaną one potrącone od łącznie co najmniej minimalnego wynagrodzenia",  czyli 1850 zł w 2016 r. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.01.2016 r.). Według dziennika,  przedsiębiorcy mogą  mieć  spore problemy  ze stosowaniem nowych przepisów.  Dlaczego ? Albowiem jeśli zleceniobiorca poda im nieprawdziwe informacje o swoich zarobkach w innych firmach,  będą musieli wówczas  skorygować złożone w ZUS dokumenty i dopłacać karne odsetki od składek zapłaconych po terminie. Przepisy  nie regulują bowiem, w jakiej formie zleceniobiorcy powinni przekazywać informacje o swoich zarobkach w innych firmach - pisze gazeta.  Zdaniem . Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  „może to być dokument wystawiony przez innego płatnika/płatników składek, z którego wynikałaby wysokość wypłaty oraz jej data. Do umowy-zlecenia ze stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia wystarczy zaś dołączyć umowę zawartą z inną firmą jako informację o zarobkach". Ponadto, dokumentem mającym wpływ na ustalenie właściwego schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia może być również pisemne oświadczenie zleceniobiorcy.

Czy trzeci filar zastąpi kiedyś OFE ?


Zdaniem Witolda Garstki, zarządzającego  funduszami BZ WBK TFI,   zmiany w OFE wprowadzone w 2014 r. miały przede wszystkim zmniejszyć raportowany poziom długu publicznego oraz deficyt budżetowy.  W. Garstka twierdzi w rozmowie z "Parkietem" (Nr z  31.01.2015 r.), iż  "ukryty dług budżetu nie generuje kosztów finansowania. Likwidacja OFE, w których nie ma już obligacji skarbowych, nie przyniosłaby takich efektów". Gdyby, hipotetycznie, nastąpiła  więc  likwidacja II filaru, spowodowałoby to silne, lecz krótkotrwałe spadki kursów akcji spółek.  W opinii  W. Garstki,  "byłaby to rzadka okazja do bardzo atrakcyjnych zakupów dla inwestorów lokujących swoje środki długoterminowo. Na przykład takich, którzy inwestują swoje oszczędności z myślą o emeryturze”.  Jego zdaniem,  Polacy  odkładają myślenie o emeryturze na bliżej nieokreślony czas, chociaż świadomość potrzeby odkładania na starość wśród nich wzrasta. W. Garstka stwierdził w wywiadzie dla "Parkietu", iż nie  liczy  na masowy napływ klientów do  BZ WBK TFI  z dnia na dzień.  Podkreśla w gazecie, że "to jest segment inwestowania długoterminowego i świadomość potrzeb w tym zakresie rodzi się u klientów powoli. (...) stopniowy wzrost liczby klientów i systematyczne zasilanie programów takich jak PPE, IKE czy IKZE w dłuższej perspektywie może zbudować kapitał porównywalny z OFE."

Rolnicy z OSP mają prawo do ubezpieczenia w KRUS


Rolnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej  nie będą już tracili stażu emerytalnego,  wypracowanego na roli i prawa do ubezpieczenia w Kasie  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -  informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.01.2016 r.). Według gazety, rolnicy zyskali możliwość dorabiania poza rolnictwem do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS na początku 2015 r.
Dziennik przypomina, iż  rolnicy,  którzy zajmowali się np. konserwacją wozów bojowych w Ochotniczej Straży Pożarnej , byli wyrzucani z KRUS do ZUS, ponieważ  podpisywali z gminami minimalne umowy zlecenia na swoje prace. Tracili przez to prawo do emerytury rolniczej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT