Spada składka z UFK

Coraz mniej osób decyduje się na inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 07.12.2011 r.). Po trzech kwartałach ubezpieczyciele pogorszyli wyniki inwestycyjne w segmencie życiowym aż o 31 proc. Według nieoficjalnych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń - podaje gazeta - dynamika składki po III kw. wpłacanej do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) spadła o 10 pkt proc., do 30 proc. "Odwrót widać szczególnie w funduszach lokujących środki w akcjach. (...) na zachowanie inwestorów nie tyle wpływa faktyczny poziom strat, ile ich gwałtowność" - pisze dziennik. Michał Biedzki, prezes grupy Aegon uważa, iż  "obecna sytuacja na giełdach nie pozostanie bez wpływu na wyniki firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w produktach inwestycyjnych, których wynagrodzenie jest pochodną zgromadzonych aktywów". Część firm starała się "przygotować z wyprzedzeniem na zmienną sytuację na rynkach finansowych, wzbogacając portfel o produkty tradycyjne, mniej wrażliwe na zawirowania.(...) część inwestorów decyduje się na zamknięcie rachunków" . Jak przyznaje dziennikowi Sławomir Łopalewski, prezes Nordei " obserwujemy trend odwrotu z funduszy akcyjnych i bardziej agresywnych w stronę stabilniejszych. Jednak nie jest to tendencja masowa."  W opinii Grzegorz Liszki, prezesa  Compensy Życie, obecnie  klienci bardziej świadomie podejmują decyzje. "Obserwujemy odchodzenie od składki jednorazowej na rzecz regularnej"  – mówi Liszka.
Zdaniem Klaudiusza Kłobucha, dyrektora  w dziale doradztwa dla ubezpieczeń PwC, "dopóki tylko pozwolą na to warunki na giełdzie, ubezpieczyciele będą oferować bardzo opłacalne dla nich UFK".  Firmy przyznają, że część osób decyduje się na wycofanie środków - zauważa gazeta. Zdaniem "Rzeczpospolitej", w przypadku UFK inwestorzy tracą podwójnie, gdyż  zamykając inwestycję, gdy przynosi ona straty, dodatkowo ponoszą wysokie opłaty za likwidację, jakie są przewidziane w tym typie produktów (niekiedy  kary potrafią dochodzić nawet do 80 proc., a w skrajnych – do 100 proc. zgromadzonego kapitału).

Powrót  dodatkowych polis  zdrowotnych?

Wśród sześciu nowych ustaw zdrowotnych zgłoszonych do zespołu, który planuje prace rządu, znalazł się również projekt dotyczący dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 06.12.2011 r.), powołując się na   informację opublikowaną przez  portal Onet.pl (za doniesieniem Polskiej Agencji Prasowej) . "Ubezpieczeniowa" podkreśla, iż przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy "określają ogólne warunki funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń oraz mechanizmy mające gwarantować dostępność do świadczeń finansowanych przez NFZ dla osób, które nie będą korzystały z dodatkowych ubezpieczeń".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT