Spadek składki w ubezpieczeniach na życie w ciągu trzech kwartałów 2014 r.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce  nie mają powodów do zadowolenia – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 17.12.2014 r.). Z danych zebranych  Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, iż  w  czasie trzech kwartałów 2014 r.  ubezpieczyciele zebrali  40,8 mld zł składki, czyli o  5,77 proc. mniej niż rok temu – podaje gazeta.  W omawianym okresie   towarzystwa ubezpieczeń na życie  zebrały 21,2 mld zł składki przypisanej brutto, a więc o 8,6  proc. mniej aniżeli w analogicznym czasie 2013 r.  Zdaniem dziennika,  z kolei pozytywną informacją jest to, że spółki życiowe w ciągu dziewięciu miesięcy br. wypłaciły o 15 mld zł odszkodowań i świadczeń.

Rekordowo wysokie odszkodowanie za błąd medyczny może stać się wyznacznikiem  zasądzanych kwot

Czy wypłata wysokich  odszkodowań za błąd medyczny spowoduje  podniesienie poziomu opieki medycznej – zastanawia  się ęRzeczpospolita”(Nr z 19.12.2014 r.), komentując prawomocny wyrok sądu,  nakazującego jednemu z warszawskich szpitali  wypłatę rekordowego  zadośćuczynienia  i odszkodowania - około 4 mln zł - dla pacjentki za zarażenie jej salmonellą, błędne prowadzenie zabiegów medycznych oraz  przeprowadzenie niektórych z nich bez zgody pacjentki. Jak zauważa gazeta,  „kwoty zasądzone tym wyrokiem są bardzo wysokie, znacznie odbiegające od standardów do tej pory obowiązujących w sprawach medycznych. Do tej pory zasądzano z reguły kwoty kilkudziesięciotysięczne”. W opinii „Rz”, wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego  „stanie się pewnym wyznacznikiem zasądzanych kwot nie tylko w apelacji warszawskiej, ale zapewne i w innych polskich sądach”. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż  „w pozwanym szpitalu był bród, istniała możliwość zarażenia salmonellą, a szpital przyczynił się w istotnym stopniu do uczynienia pacjentki kaleką”. Oznacza to – stwierdza gazeta - „że mamy do czynienia z pewnym problemem systemowym, a nie wyjątkowym wypadkiem przy pracy szpitala”. Zaś sąd, „ ustalając rekordowo wysokie zadośćuczynienie miał na uwadze nie tylko konkretne okoliczności sprawy, rozmiar krzywdy powódki i pozostałe okoliczności sprawy, ale i (…)  wcześniejsze, liczne sprawy sądowe pacjentów o błędy medyczne (…) w myśl przepisów kodeksu cywilnego jest rekompensata uszczerbku, bądź krzywdy poszkodowanego. Ale regulacje te pełnią także funkcję prewencyjną, zapobiegającą wyrządzeniu szkody, z uwagi na groźbę zasądzenia odszkodowania”.  Jednak ostatnio  koszty odszkodowań za szpitale ponoszą ubezpieczyciele . Szpitale kupują  polisy OC, „koszt polis jest na tyle mały, a ryzyko ubezpieczeniowe nieduże, że zakłady ubezpieczeniowe nie wywierają presji na szpitale w celu podniesienia standardów obsługi” - podaje „Rz.  Szpitalom nie zależy także na obniżeniu składki; w efekcie nabierają one pewnego poczucia bezkarności.„ Szpitale wiedzą, że przeciągając procesy ryzykują niewiele, a liczą na zmęczenie przeciwnika, który jest przecież człowiekiem i to w dodatku po leczeniu szpitalnym nierzadko inwalidą” - pisze dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT