Spadek z ubezpieczenia na życie bez podatku PIT


Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, że nadwyżka pieniędzy wypłacona spadkobiercom z tytułu polisy ubezpieczenia na życie nie podlega opodatkowaniu PIT – podaje  „Gazeta Prawna”(Nr z 05.09.2008 r). Sprawa dotyczyła ubezpieczenia na życie kredytobiorców z cesją na bank, w którym zmarły miał zaciągnięty kredyt hipoteczny. Polisa została wykupiona na męża podatniczki, a następnie została przekazana cesją na bank, w którym był zaciągnięty kredyt; zabezpieczeniem kredytu hipotecznego była polisa na życie w grupowym ubezpieczeniu na życie kredytobiorców z  sumą ubezpieczenia  wyższą niż kwota kredytu.  Po śmierci ubezpieczonego kredyt został spłacony, a nadwyżka środków pieniężnych wypłacona spadkobiercom - pisze dziennik. Organ podatkowy zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z kolei w myśl art. 831 par. 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kc. suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Jednak – zauważa gazeta - podatniczka jako spadkobierca nie była osobą uprawnioną do otrzymania ubezpieczenia z polisy, ponieważ beneficjentem był bank. W związku z tym otrzymana nadwyżka środków pieniężnych z polisy jest jednym ze składników masy spadkowej, która podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizna żona może przy tym korzystać ze zwolnienia dla zerowej grupy podatkowej.  Z tej też przyczyny kwota ta nie podlega opodatkowaniu PIT – wyjaśnia „Gazeta Prawna”.

A może   „Trend Navigator”?

„Trend Navigator”, inwestycyjne ubezpieczenie na życie z  Citi Handlowy i MetLife TUnŻ to kolejny produkt ubezpieczeniowy w ofercie banku, który daje możliwość osiągnięcia zysku i jednocześnie zapewnia gwarancję zainwestowanego kapitału – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  05.09.2008 r.  Klienci zyskują ochronę ubezpieczeniową przez okres 3 lat oraz gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanej składki na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto, środki pieniężne pochodzące z opłaconej składki są jednocześnie inwestowane w zdywersyfikowany portfel obejmujący aż 4 spośród 6 wybranych rynków. Subskrypcja „Trend Navigator jest oparta o  indeks Trendspotter, autorskie rozwiązanie banku inwestycyjnego Barclays Capital. W koszyku indeksu klient znajdzie aż sześć różnych klas aktywów: rynek pieniężny, obligacje, akcje, surowce naturalne, rynek nieruchomości, fundusze hedgingowe. Konstrukcja produktu zakłada inwestowanie środków pieniężnych w aktywa, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu w okresach półrocznych. Czterem najlepszym aktywom przypisywane są wagi - odpowiednio 40 proc., 30 proc., 20 proc. i 10 proc. Pozostałe aktywa o najniższej stopie zwrotu nie są uwzględniane w portfelu inwestycyjnym w danym półroczu. Ważną cechą produktu jest okresowy przegląd koszyka i skorygowanie wag poszczególnych klas aktywów zgodnie z aktualnymi trendami cenowymi. Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT