Spór o wiek emerytalny związków zawodowych i pracodawców nadal trwa

Związki zawodowe i pracodawcy nadal  spierają się o wiek emerytalny - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 21.04.2016 r.). Obecnie wszystkie scenariusze są możliwe - twierdzi w dzienniku  Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność. Prezydium OPZZ przegłosowało  ostatnio negatywną opinię dla  propozycji  wprowadzenia nowego wieku emerytalnego: 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn, która to "propozycja znalazła się w piśmie rozesłanym przez Piotra Dudę, szefa NSZZ „Solidarność", a jednocześnie przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego pracującej  nad prezydencką nowelizacją przepisów, przywracającą wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn - pisze gazeta. Według "Rz", nawet „Solidarność", nie ma jeszcze w tej sprawie oficjalnego stanowiska; związek przyjąć je ma  w najbliższych dniach.
Jak przypomina gazeta, "od momentu zmiany przepisów przez poprzedni rząd, czyli od 1 stycznia 2013 r., wiek emerytalny wydłużył się do dzisiaj o 14 miesięcy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a do końca 2016 r. wydłużenie wyniesie 17 miesięcy."
W opinii dr  Tomasza Lasockiego  z Uniwersytetu Warszawskiego,  utrzymanie obecnego, trochę wyższego wieku emerytalnego jest "o tyle korzystne, że osoby, które musiały poczekać dłużej z przejściem na emeryturę, nie będą miały później pretensji do ustawodawcy, że zostały gorzej potraktowane. (...) Dla kobiety zarabiającej przeciętne wynagrodzenie różnica w wysokości świadczenia w zależności od tego, czy przejdzie na emeryturę w wieku 60 czy 61 lat, wyniesie 260 zł . Szybko jednak się okazało, że rozsądna zdaniem ekspertów propozycja jest nie do zaakceptowania przez władze poszczególnych organizacji, bo oczekuje wdrożenia zmian przewidzianych w prezydenckim projekcie, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. .
Według "Rz",  Pracodawcy RP  chcą wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w 2036 r. na poziomie 66 lat i później wspólnego podnoszenia wieku do 67 lat w 2040 r. Nie wykluczają wtedy dyskusji o wprowadzeniu emerytur wyłącznie za staż. Natomiast  stanowiska nie ma jeszcze BCC ani Konfederacja Lewiatan.

W   2017  r. emeryci ponownie dostaną  jednorazowy dodatek  do emerytury 

Rząd przymierza się do powtórzenia akcji z 2016 i  planuje wypłatę jednorazowych dodatków do emerytur  także   w 2017 r. - donosi "Dziennik Gazeta  Prawna" (Nr z 20.04. 2016 r.), powołując się na   projekt aktualizacji programu konwergencji,  przygotowany  przez Ministerstwo Finansów.   I  "wszystko wskazuje na to, że ich wysokość będzie zbliżona do tegorocznych wypłat. Powodem takiej decyzji jest utrzymująca się deflacja" - pisze gazeta. Jak wyjaśnia "DGP",  dokument ten stanowiący  ocenę stanu gospodarki i finansów publicznych, jest przygotowywany dla Komisji Europejskiej, aby przekonać " że Polska utrzymuje dyscyplinę finansów publicznych i zamierza ograniczać deficyt i dług."
W projekcie programu konwergencji resort finansów ocenia, że w  2017 r.  gospodarka będzie rosła w tempie 3,9 proc., a jednym z motorów tego wzrostu mają być coraz wyższe dochody gospodarstw domowych - informuje dziennik. I tak,  dodatkowym wsparciem dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych ma  być " kontynuacja korzystnych tendencji zachodzących na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze rynkowym, oraz planowana wypłata jednorazowych dodatków do emerytur i rent w 2017 r.'' Według gazety, w 2017 r.  na jednorazowe dodatki do emerytur rząd chce przeznaczyć  około 1,5 mld zł.

Jaka emerytura po emeryturze ?

Sejm przyjrzy się "emeryturom po emeryturach". Według "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 18.04.2016 r.), ważnym problemem stało się ostatnio ustalanie wysokości tzw. emerytury po emeryturze. "Z  teoretycznego punktu widzenia nie można tej sytuacji logicznie uzasadnić, niemniej takie przejście łączyło się z   podwyższeniem kwoty świadczenia" - podaje gazeta. Działo się tak, pomimo iż  emeryt nie uczestniczył już w   tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego i   jego dotychczasowy udział został odwzorowany w   kwocie pobieranej emerytury. Obecnie jednak obowiązuje przepis nakazujący zmniejszanie podstawy wymiaru świadczenia wyliczanego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego o   sumę pobranych wypłat - wyjaśnia "DGP".
Dziennik pisze, iż  "problem wziął się z   bezrefleksyjnego przeniesienia do ustawy z   17 grudnia 1998 r . o   emeryturach i   rentach z  FUS treści przepisu art. 8 ustawy z   17 października 1991 r.  o   rewaloryzacji emerytur i   rent.  Ustawa z   1991 r. wprowadzała nową formułę wymiaru świadczeń z   ubezpieczenia społecznego i   zastosowała ją do wyliczenia wszystkich pobieranych już świadczeń.
Kolejny problem powstał po 2009 r. ze względu na wejście w życie nowej formuły wymiaru świadczenia, tj. zdefiniowanej składki.

Niejasna przyszłość OFE ?

Co dalej z OFE - zastanawia się "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 15.04.2016 r.)? Według gazety, wzorowany na rozwiązaniach chilijskich system emerytalny  "stał się w 1999 r. katalizatorem rozwoju polskiego rynku kapitałowego", zaś dopiero potem  zrozumiano jego nieefektywność. Nowy system emerytalny  przyniósł  bowiem    niskie wypłaty dla emerytów. Ponadto, inwestycje OFE na GPW stanowiły mniejszą część  portfela funduszy, zaś  "wpompowanie ogromnego strumienia finansowego do OFE spowodowało przyspieszony wzrost długu publicznego" - pisze dziennik. Skarb Państwa był zmuszony bowiem emitować więcej obligacji skarbowych, które w dużej mierze trafiały do portfeli funduszy emerytalnych, nie generując równoważnych korzyści dla gospodarki. OFE automatycznie kupowały  obligacje  skarbowe i  równie automatycznie  brały  udział  we wszelkich prywatyzacjach poprzez giełdę. 
"Naprawdę wygranymi byli akcjonariusze PTE wypłacający sobie dywidendy idące w dziesiątki milionów złotych i w mniejszym stopniu relatywnie nieliczna grupa pracowników towarzystw. Prowizja OFE wynosiła początkowo do 10 proc." - podkreśla "DGP."  W rezultacie  .Skarb Państwa, który cierpiał na deficyt spowodowany m.in. przekazaniem środków do OFE  po wprowadzeniu II filara emerytalnego, był zmuszony do szybkiej prywatyzacji (OFE dokonywały większości  inwestycji w dużych procesach prywatyzacyjnych prowadzonych przez giełdę).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT