Straty TUW-ów w 2008 r.

Dwa TUW-y oferujące ubezpieczenia na życie odnotowały  w 2008 r. r. straty. I tak,  Rejent Life wypracował w ub.r.  ponad 1,5 mln zł straty. Z kolei w  Macif Życie, strata sięgnęła 3,3 mln zł - informuje "Parkiet"(Nr z 27.04.2009 r.).W opinii gazety,  w przypadku TUW-u jest kilka sposobów na pokrycie straty. Ubezpieczyciel  może w tym celu wykorzystać np. swój kapitał, jeżeli jest odpowiednio wysoki. Walne zgromadzenie udziałowców ma również możliwość podjęcia decyzji o tym, że strata będzie pokryta z przyszłych okresów bilansowych. Jednak  TUW może zażądać również od swoich klientów dopłat do składek - pisze dziennik.
"Parkiet" podkreśla, że na razie nie wiadomo, w jaki sposób ubiegłoroczną stratę pokryje Rejent Life. Andrzej Miciorek, przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa, poinformował, że walne zgromadzenie zapewne podejmie decyzje o pokryciu straty firmy  z dochodów, które ubezpieczyciel ma  wypracować w  przyszłych latach. Natomiast  w przypadku  Macif Życie, strata towarzystwa zostanie pokryta funduszami własnymi - pisze gazeta, powołując się na Philippe Saffray'a, prezesa zarządu towarzystwa. .

Amplico Life zdecydował o likwidacji dwóch UFK

Amplico Life , biorąc pod uwagę preferencje klientów w zakresie wyboru strategii inwestycyjnych, po przeprowadzeniu analizy oferty rynkowej, zadecydowało  o wprowadzeniu zmian w swojej ofercie dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.04.2009 r.). Według "GU", 15 kwietnia 2009 r. rozpoczęty został proces likwidacji Amplico Fundusz Kapitałowy Zrównoważony Światowy Jednostka typu B (AFK Zrównoważony Światowy oraz Amplico Fundusz Kapitałowy Zrównoważony Azjatycki Jednostka typu B (AFK Zrównoważony Azjatycki). Proces ten ma zakończyć się z dniem 15 lipca br. Równolegle Amplico Life wstrzymało realizację zleceń zakupu jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. Ponadto, właściciele polis Amplico Life TUnŻ S.A.:  Superkapitał, Superkapitał S (podstawowe, jak i dodatkowe) oraz Amplico Multi Inwestor, zostaną poinformowani pisemnie o likwidacji funduszy - pisze "Ubezpieczeniowa". Ubezpieczyciel zamierza także wskazać dalsze kroków postępowania w odniesieniu do środków zgromadzonych w likwidowanych  UFK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT