Struktura czyli polisa na życie najwyżej na 5 lat

Jedną z  zalet produktów strukturyzowanych jest możliwość uzyskania przychodów znacznie przekraczających zyski z lokat bankowych, przy jednoczesnej gwarancji kapitału.  Konstrukcja tego typu instrumentów polega na ulokowaniu większości środków w bony czy obligacje oraz zainwestowaniu reszty w opcje, które mogą przynieść znaczny zysk; maksymalną stratą jest zaś zapłacona premia - informuje "Dziennik.WSJ Polska"(Nr z 20.04.2009 r.).  Według gazety, wszystkie  struktury mają kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze, mają zdefiniowany minimalny poziom gwarancji kapitału,  czasem gwarantowana jest minimalna stopa zwrotu.  Przy tym wachlarz możliwości oferowany przez produkty strukturyzowane jest prawie nieograniczony -  częstym rozwiązaniem wybieranym przez instytucje zarządzające majątkiem jest szycie produktu na miarę, dopasowywanie go do konkretnego klienta. Inwestycja oferowana jest w formie lokaty strukturyzowanej lub bezpośrednio opcji, obligacji, certyfikatu lub polisy na życie. Struktury firmowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie są popularnym rozwiązaniem z uwagi na konstrukcję takiego produktu. Jak pisze gazeta,  zawieramy polisę na życie i dożycie, w konsekwencji czego świadczenie jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkową zaletą jest fakt, iż suma ubezpieczenia przypadająca uposażonemu nie należy do masy spadkowej po ubezpieczonym, zatem od takiego świadczenia nie trzeba płacić podatku od spadku i darowizn.
Wybierając tę formę inwestowania kapitału decydujemy się jednak na zamrożenie aktywów na jakiś czas. Zwykle jest to termin od 1 roku do 5 lat. W zależności od czasu, jaki mamy do dyspozycji,  zwiększa się lub zmniejsza potencjał naszej inwestycji oraz gwarancja kapitału. Wyjść z produktu można oczywiście praktycznie każdego dnia roboczego, jednak zysk w takiej sytuacji wynikać będzie z bieżącej wyceny opcji. Pamiętać musimy również o opłacie likwidacyjnej, która jest pewnym zabezpieczeniem ze strony ubezpieczyciela. Opłata za przedterminowe wycofanie się z inwestycji zależy najczęściej od planowanego horyzontu produktu i zamyka się w przedziale 5 proc.- 1 proc. kwoty wykupu .

Rzecznik Ubezpieczonych w INFSOS

Rzecznik Ubezpieczonych przystąpił do międzynarodowej organizacji zrzeszającej rzeczników usług finansowych - International Network of Financial Services Ombudsman Schemes.  Zasięg działalności INFSOS obejmuje wszystkie kontynenty - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 21.04.2009 r.).Obok Rzecznika Ubezpieczonych, członkami INFSOS są m.in. Rzecznik Usług Finansowych z Australii, Rzecznik Usług Finansowych z Wielkiej Brytanii, Biuro Rzecznika ze Stanów Zjednoczonych.
INFSOS  została powołana w celu rozwijania skutecznych metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy rzecznikami z całego świata. INFSOS umożliwia również przekazywanie spraw pomiędzy członkami organizacji, oraz konsultację w sprawach transgranicznych, co znacznie wpływa na skuteczność ochrony podmiotów zawierających umowy z instytucjami finansowymi zarejestrowanymi w innych państwach.   INFSOS  jest drugą organizacją  międzynarodową - obok sieci FIN-NET, działającej  w ramach UE,  w  której działa Rzecznik Ubezpieczonych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT