Strukturyzowane polisy inwestycyjne z minimalną wpłatą 5 tys. zł

Oferowane  przez banki i ubezpieczycieli  produkty strukturyzowane różnią się między sobą  zarówno  wysokością ochrony kapitału, wpłat, opłat likwidacyjnych, jak i długością trwania umowy  - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 29.01.2013 r.). Na  przykład  Nordea Gwarant Dynamika IV 95 proc. ,  oferowana przez Nordea Życie jest  dwuletnim  ubezpieczeniem  inwestycyjnym. W tej strukturze zysk  zależy  od indeksu WIG20 - wyjaśnia gazeta. Produkt strukturyzowany oparty na indeksie WIG20. Premia inwestora  jest iloczyn 95 proc. wpłaconej składki, współczynnika partycypacji z przedziału 60 - 150 proc. (ustalonego najpóźniej do 01.02.2013 r) i wzrostu indeksu WIG20, wyliczanego podczas trwania inwestycji.  Minimalna wpłata  wynosi tutaj 5 tys. zł, natomiast a opłata za wcześniejsze wycofanie się z umowy jest na poziomie  7 proc.
"PB" podaje, iż  z  kolei oferowane przez PZU Życie trzyletnie ubezpieczenie strukturyzowane Świat Zysków - Subskrypcja XXXI uzależnia  zysk  od notowań jednostek dwóch funduszy inwestycyjnych. W tym produkcie za  zerwanie umowy przed terminem  firma pobiera opłatę w wysokości  0,49 proc.  od iloczynu składki zainwestowanej i liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca umowy. Natomiast kwota minimalnej  wpłaty wynosi  5 tys. zł - pisze dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT