Świadczenie z polisy na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej

Polisa ubezpieczenia  na życie służy  przede wszystkim  zabezpieczeniu rodziny na wypadek śmierci (klasyczne polisy na życie) lub gromadzeniu oszczędności na emeryturę (ubezpieczenie z UFK). W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 29.10.2012 r.),  jest ona dodatkowo "skutecznym sposobem na ominięcie zapłaty podatku od spadku w przypadku dziedziczenia środków przez osoby dalej spokrewnione lub w ogóle niebędące rodziną". Dlaczego?  Osoby wskazane przez ubezpieczonego jako uprawnione do świadczenia, w przypadku jego śmierci  uzyskują je bezpośrednio od ubezpieczyciela bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego - podkreśla dziennik.
Zgodnie z przepisami,  licząc od zgłoszenia roszczenia,  firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę pieniędzy.  Środki z polisy przelewane są na konto bankowe  wskazane przez uposażonego,  lub przesyłane przekazem pocztowym. Co ważne - wyjaśnia gazeta - oszczędności zgromadzone  na polisie nie wchodzą w  skład tzw. masy spadkowej i  dostają je wyłącznie osoby w niej wskazane, a świadczenie  jest  zwolnione z podatku od spadków.  Jest to przewaga polis z UFK nad tradycyjnym lokowaniem środków w fundusze inwestycyjne. Mariusz Zagajewski, dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń na Życie i Emerytalnych Generali zauważa zaś, iż istotne jest, że  "uposażonym może być dowolna, niekoniecznie spokrewniona osoba, która nie zapłaci od pieniędzy podatku od spadków i darowizn ani dochodowego". Ponadto,  zgromadzone na polisie pieniądze są  chronione przed egzekucją komorniczą (maksymalnie do 75 proc. wysokości świadczenia). "Nie dotyczy to zadłużeń wobec Skarbu Państwa czy z tytułu alimentów" - tłumaczy "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT