TFI pozyskały z UFK w pierwszym półroczu br. 600 mln zł

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. przyniosły towarzystwom funduszy inwestycyjnych  blisko 0,6 mld zł  - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 01.10.2012 r.), powołując się  na Analizy Online. Według gazety, najwięcej środków od klientów ubezpieczycieli  zebrały fundusze obligacji. Na przykład fundusz Idea Obligacji poprzez UFK pozyskał 170 mln zł (90 mln zł przynieśli klienci  Aegon Życie). Z kolei  fundusz  Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych poprzez ubezpieczycieli zebrał  ponad 160 mln zł. . Fundusz UniKorona Obligacje odnotował w omawianym okresie około  140 mln zł dzięki   pośrednictwu dziewięciu ubezpieczycieli, m.in.  BZ WBK-Aviva Życie (50 mln zł) oraz Nordea Życie (37 mln zł). Natomiast  fundusz  Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych osiągnął  w pierwszym półroczu br. około  60 mln zł. "PB" podkreśla, iż   dużą popularność na rynku osiągnął  także Quercus Agresywny, który  dzięki UFK otrzymał  90 mln zł.

Równość  płci przy wyliczeniu stawek ubezpieczenia


Koniec preferencji dla ubezpieczających się kobiet przy szacowaniu  ryzyka - przypomina "Rzeczpospolita"(Nr z 27.09.2012 r.).  Według gazety, te panie, które do 20 grudnia 2012 r. wykupią polisy, mogą liczyć  na to, że do zakończenia  umowy ubezpieczeniowej, a więc  nawet przez kilkadziesiąt lat będą płacić niższe składki. Natomiast po 20 grudnia br. kobiety nie będą mogły  z tytułu płci  oczekiwać na  zniżki  w składce. "Rz" przypomina, iż  zgodnie z  ubiegłorocznym wyrokiem Trybunał u Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od 21 grudnia 2012 r. .  płeć nie może być kryterium przy wyliczaniu składek ubezpieczeniowych. A zatem stawki płacone przez mężczyzn i kobiety muszą być równe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT