TU SKOK ŻYCIE SA: wyższa składka, wyższy zysk

TU SKOK ŻYCIE SA w  2009 r. pomimo  dużo wyższego przypisu składki - wzrost z 48,5 mln do 62,6 mln zł - wypłaciło o ponad 38 proc.  mniej odszkodowań i świadczeń niż w  2008 r.  Na ten spadek wartości odszkodowań i świadczeń wpłynęło ustabilizowanie sytuacji na rynku - twierdzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.02.2010 r.).  Skala wykupów z portfela firmy produktów z UFK uległa znacznemu zmniejszeniu. "GU" podaje, że TU na Życie SKOK SA odnotowało w 2009 r. sięgający 30 proc.  wzrost przychodów ze składki z portfela ubezpieczeń życiowych (bez połączenia z funduszami), który wyniósł ponad 58 mln zł (w porównaniu do 45 mln w analogicznym okresie 2008r.).  Towarzystwo wypracowało w 2009 r. wynik finansowy netto w wysokości  55,5 mln zł. (wzrost  o ponad 20 proc).  Ubezpieczyciel podkreśla jako " satysfakcjonujące"  fakt  osiągnięcia jednego z najwyższych na rynku ubezpieczeniowym, wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, wynoszącym 626 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT