TUnŻ Europa oferuje ubezpieczenie o charakterze odwróconej hipoteki

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa rozpoczęło sprzedaż ubezpieczenia "Fundusz Pewne Jutro" o charakterze odwróconej hipoteki. Produkt przeznaczony jest dla osób samotnych, które ukończyły 65. rok życia i posiadają tytuł własności domu lub mieszkania - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.05.2012 r. Ma formę ubezpieczenia na życie w formie dożywotniej renty. Wysokość renty miesięcznej obliczana jest na podstawie kwoty składki, wieku ubezpieczonego, długości wybranego gwarantowanego okresu wypłat świadczeń oraz opłat czynszowych - pisze gazeta. Renta ma podlegać  indeksacji co 2 lata, a towarzystwo ma  pokrywać  czynsz. Co ważne, korzystanie z lokalu do końca życia gwarantuje służebność osobista, wpisana do księgi wieczystej - podkreśla  "DGP".
Według ubezpieczyciela,  w ciągu pięciu lat roczna sprzedaż tego typu produktów sięgnie w Polsce 2-4 tys. sztuk i towarzystwo chce mieć w tym rynku "istotny udział" .). A z szacunków wynika, iż  na polskim rynku od 2006 r.  zawarto około  6 tys. umów odwróconej hipoteki.
W I kw. 2012 r. spółka ubezpieczeniowa TU Europa miała 36,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec  44,01 mln zł zysku rok wcześniej - dodaje dziennik.

Ubezpieczyciele niechętni ujawnianiu skarg klientów

Ubezpieczyciele chcę udowodnić, że załatwiają pozytywnie coraz więcej spraw klientów  – pisze  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.05.2012 r.).Według dziennika, Rzecznik Ubezpieczonych od kilku lat apelował do towarzystw o udostępnienie danych dotyczących m.in. liczby skarg oraz pozwów przeciwko zakładom ubezpieczeń, wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach, a także wartości kwot zasądzonych na rzecz skarżących. Jak dotąd, na prośbę RzU odpowiedziały niewielkie firmy: Pramerica Życie, Skandia Życie, Concordia Capital, Concordia TUW, TUW Cuprum, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Compensa oraz PZM TU. Zdaniem Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych "jawność postępowań ubezpieczycieli dotyczących szeroko rozumianej konsumpcji zawartej umowy ubezpieczenia jest nieunikniona".  "DGP" podaje, iż niektóre firmy same decydują się na publikację – głównie na swoich stronach internetowych – informacji o skargach. Jako pierwsza opublikowała własny raport Ergo Hestia. O podawaniu danych o skargach myśli także Warta – twierdzi dziennik. Rafał Stankiewicz, wiceprezes firmy zdradza, że  firma zastanawia się nad tym, by raportować te dane. Według ubezpieczyciela "liczba skarg dotycząca likwidacji szkód (które mają największy udział w ogólnej liczbie skarg) w I kwartale była o 25 proc. niższa niż rok wcześniej. Firma ocenia, że to wynik m.in. uproszczenia procesów w likwidacji szkód (np. likwidacja na telefon) czy rozbudowy sieci warsztatów współpracujących".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT