TUnŻ WARTA z 13,5 mln zł zysku

Grupa WARTA zebrała w I połowie 2012 roku ponad 2,5 mld zł składki przypisanej brutto - podaje "Prnews.pl" (www.prnews.pl z 03.09.2012 r.). I tak, spółka majątkowa ubezpieczyciela odnotowała przypis 1,3 mld zł,  a towarzystwo życiowe  1,2 mld zł . W opinii portalu przypis składki TUnŻ WARTA z pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. jest wartością porównywalną do przypisu roku poprzedniego, a duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 529,8 mln zł i były o 24,9 proc.  wyższe,  niż osiągnięte z tej grupy produktowej w 2011 r. Ubezpieczyciel odnotował w omawianym czasie 13,5 mln zł zysku netto. "Wynik ten został osiągnięty dzięki dobrej strukturze portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa" - twierdzi "Prnews." Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną, osiągając w I połowie 2012 r. 9 proc. dynamikę wzrostu. I tak,  o 7,7 wzrosły przychody z tytułu umów grupowych, a  o 15 proc. z tytułu umów indywidualnych.
Spółka  wypracowała wynik techniczny po sześciu miesiącach 2012 r. na poziomie  18,2 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT