Terminowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Aegon i Prevoir wprowadziły dwa nowe rodzaje terminowego ubezpieczenia na życie,  popularnego jako zabezpieczenie przy kredycie hipotecznym "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 05.03.2010 r.).  Dziennik podkreśla, powołując się na Agnieszkę Sobucką z Aegonu, że w  przypadku produktu Aegonu nowością jest zwrot pieniędzy po zakończeniu ubezpieczenia.  " Jeśli ubezpieczonemu nic się nie wydarzy, to na koniec umowy otrzymuje świadczenie z tytułu dożycia równe wszystkim wpłaconym składkom,"  podczas gdy u  "konkurencji" te pieniądze przepadają.  Zwrot ten - zauważa "DGP" - będzie równy nominałowi wpłaconych pieniędzy, bez względu na to, jak wysoka była w okresie ubezpieczenia inflacja. Z  konstrukcji produktu wynika, że  jeśli przestaniemy wpłacać składki przed końcem umowy, nie dostaniemy ani grosza. Zdaniem dziennika, polisa Aegonu jest droższa niż u konkurencji, gdzie ubezpieczenie na 100 tys. zł na okres 15 lat, kosztuje 200–300 zł rocznie. Tymczasem klient w wieku od 20 do 30 lat, który skorzysta z oferty Aegonu, zapłaci za polisę na 100 tys. zł 1,3–2 tys. zł rocznie, co w przypadku  15- letniej umowy oznacza  wartość wpłat  od 19,5 do 30 tys. zł.  Także nowa polisa  Prevoir może zostać użyta jako zabezpieczenie przy kredycie hipotecznym. Na dodatek – zauważa "DGP" - towarzystwo kusi niskimi składkami za polisę. Przy tym składka maleje wraz ze spłatą kolejnych rat.. Jednak nie zawsze będzie spadać wartość składki. W przypadku starszych klientów może ona wzrosnąć z powodu większego ryzyka śmierci ubezpieczonego. Ponieważ jest ono wyższe w przypadku mężczyzn niż kobiet, ci pierwsi mogą zapłacić dwa razy wyższe składki niż kobiety.
Nie wiadomo, czy te nowe produkty zagrożą ubezpieczycielom sprzedającym tradycyjne polisy terminowe na życie - komentuje dziennik.

Aviva TUnŻ : niższa składka  i wyższy zysk w ubezpieczeniach na życie

 Rezygnacja z polis lokacyjnych znacząco odbiła się na wyniku sprzedażowym spółki życiowej Aviva. Przypis składki brutto towarzystwa wyniósł 1666 mln zł i był o niemal 58,28 proc.  niższy od uzyskanego w 2008 r. (3993 mln zł mln zł). W opinii "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 05.03.2010 r.),  niższa składka brutto w 2009 r. w porównaniu z rokiem poprzednim jest przede wszystkim efektem wycofania się firmy  z oferowania polisolokat z dniem 1 sierpnia 2008 roku. Zaś przyczyną tej decyzji była znikoma rentowność tych produktów dla ubezpieczyciela i ryzyko kredytowe.  W 2009 roku Aviva osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 461,92 mln zł. Rok wcześniej rezultat ten wyniósł 397,35 mln zł.  Podobnie jak cała branża, również Aviva odnotowała niższą sprzedaż ubezpieczeń ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym - twierdzi "GU". Wynik techniczny Aviva TUnŻ wyniósł 467,53 mln zł wobec 466,05 mln zł po czterech kwartałach 2008 r.
Podstawą portfela Aviva TUnŻ są indywidualne i grupowe ubezpieczenia ze składką regularną, uzupełnione o element długoterminowego inwestowania. W 2010 r. towarzystwo będzie się koncentrować na sprzedaży swoich podstawowych produktów – ubezpieczenia na życie "Nowa Perspektywa" z opcjami zdrowotnymi i wypadkowymi dla całej rodziny, ubezpieczeń grupowych z szerokim zakresem umów dodatkowych i programów umożliwiających regularne oszczędzanie.

Kiedy zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego ?

Banki nadal w różny sposób podchodzą do wniosków o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego lub podwyższonej marży kredytów hipotecznych. O zwrot nadpłaconego ubezpieczenia może się starać większość spośród 1,3 mln kredytobiorców. Jeśli było ono pobierane zbyt długo, to na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wpisu klauzuli przewidującej takie obciążenie do rejestru klauzul zakazanych, bank powinien oddać pożyczkobiorcom nadpłaconą kwotę - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 05.03.2010 r.).  Jednak w praktyce wygląda to różnie.  "Część banków zwraca nadpłacone ubezpieczenie z uwzględnieniem odsetek ustawowych. Niektóre banki za datę graniczną, od której powstaje nadpłata, uznają uprawomocnienie się wpisu hipoteki, ale inne – moment dostarczenia odpisu z księgi wieczystej – tłumaczy Rafał Łyczek z portalu kupfranki.pl." W jego opinii problem z odzyskaniem ubezpieczenia nadpłaconego w przeszłości mają na przykład  klienci Millennium Banku.
Banki nie chcą ujawniać, jaka jest skala zwrotów. Według gazety, zgłasza się po nie coraz więcej klientów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT