Towarzystwa tracą na giełdowej bessie

W IV kwartale 2007 r. towarzystwa oferujące ubezpieczenia na życie powiązane z funduszami kapitałowymi zanotowały spadek sprzedaży. Ubezpieczyciele życiowi zdobyli  w tym okresie znacznie mniej klientów niż w kwartale poprzednim – twierdzi „Dziennik. WSJ Polska”(Nr z 12.02.2008 r.). Spadek dynamiki zbioru składki odnotowała np. Skandia Życie,  która  na koniec 2007 r. wypracowała wzrost przypisu na poziomie  63 proc., podczas gdy po III kwartale 2007 r. było to 89 proc. Zdaniem gazety, podobnie sytuacja wygląda w przypadku Nordei (odpowiednio 57 proc. i 76 proc.).
W opinii Marcina Mazurka, szefa Intelace Research, do inwestowania w instrumenty powiązane z rynkiem kapitałowym zniechęcają spadki kursów akcji.. Uważa on,  że wyprzedaż akcji na giełdzie doprowadzi do przetasowań w czołówce ubezpieczycieli życiowych.

Pramerica stawia na ubezpieczenia ochronne

Pramerica obecnie zamierza skupić się na ubezpieczeniach ochronnych – donosi „Parkiet”(nr z 12.02.2008 r.). Towarzystwo w  2007 r. odnotował  przypis składki brutto na poziomie ponad 120 mln zł, to jest o  10,5 mln zł mniej niż niż w roku poprzednim. Natomiast zysk netto ubezpieczyciela w roku ubiegłym.   spadł z prawie 6 mln zł w 2006 r. do blisko 1,5 mln z. Z kolei  wynik techniczny wypracowany w 2007 r. wynosił prawie 1,1 mln zł, podczas kiedy rok wcześniej było to 8 mln zł. Gazeta pisze, że gorsze wyniki finansowe spółki  wypływają z ograniczenia skali tzw. reasekuracji czynnej z Prudential Insurance Company of America.
    
Skandia : ostro do przodu
 
Skandia,  specjalizująca  się tylko w długoterminowych programach inwestycyjnych Multiportfel i nie posiadająca  własnej sieci dystrybucji (współpracuje z multiagencjami, wybranymi pośrednikami finansowymi i bankami) w 2007 r. pozyskała prawie 1 mld zł składek, zwiększając wynik o 352 mln zł w porównaniu z 2006 r.  – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com z 12.02.2008 r.) . Firma poprawiła w ub.r. swój wynik finansowy netto do 66 292 mln zł., zwiększając go  o prawie 42 mln zł.  Zdaniem „Ubezpieczeniowej”, wprowadzona w 2006 r.  strategia Generacja 3000, która zakładała m.in. położenie większego nacisku na jakość oferty i serwisu, przynosi rezultaty. Skandia stawia na rozwijanie serwisu, który będzie w przyjazny sposób pomagał przejść przez okres inwestycyjny tak, aby klient nie był i nie czuł się pozostawiony sam sobie. Ponadto, oprócz funduszy Skandia jako pierwsza na rynku zaproponowała swoim klientom gotowe strategie inwestycyjne – portfele modelowe. Wprowadziła też Multinavigator, program zindywidualizowanych portfeli, który uwzględnia preferencje klienta i optymalizuje inwestycje pod kątem zmian zachodzących na rynkach finansowych. Towarzystwo wkrótce ma wprowadzić fundusz gwarantowany i usługę rebalancingu, program cyklicznego równoważenia struktury portfela.
Skandia odnowiła też serie produktów Multiportfel z wpłatami regularnymi i jednorazowymi oraz  wprowadziła  na rynek Multiportfel Mix, który cechuje się dużą elastycznością pod względem dostępu do kapitału i możliwości inwestycyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT