Towarzystwa wypłacają zysk na dywidendę lub na pokrycie strat

Stosunkowo niewielu ubezpieczycieli zdecydowało się na  podział ubiegłorocznego  zysku  z akcjonariuszami - pisze "Parkiet" (Nr z 31.07.2011 r.).   I tak,  Aviva Życie przeznaczyła  na dywidendę  ponad 440 mln zł.  Dziennik podkreśla, iż  w  kilku wypadkach do akcjonariuszy trafiło ponad 90 proc. ubiegłorocznego zysku towarzystw. Tak było w PZU Życie (majątkowa spółka PZU otrzymała prawie 2 mld zł), Aegonie (holenderski właściciel otrzymał 61 mln zł) oraz SKOK Życie (11,2 mln zł do podziału między zarejestrowany w Luksemburgu SKOK Holding, TUW SKOK i Kasę Krajową SKOK). Także  Skandia wypłaci  ponad połowę ubiegłorocznego zarobku  swoim udziałowcom - podaje dziennik. "Spółka tłumaczy, że trzymanie kapitału kosztuje, stąd lepszym pomysłem jest podzielenie się zyskiem z udziałowcami".
Według gazety,  na pokrycie strat z przeszłości całość zysku  przeznaczyły Compensa Życie, DAS i Concordia Capital, a niewiele mniej Benefia Życie.

Skarżą do Rzecznika Ubezpieczonych

Do Rzecznika Ubezpieczonych w pierwszym półroczu 2011 r. klienci towarzystw  skierowali 7437pisemnych skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych,  niemal 1,8 tys. więcej zgłoszeń więcej, niż w analogicznym okresie ub.r. (5669 pism). Wprawdzie większość skarg dotyczyła nieprawidłowości w dziale II, to RzU otrzymał również 992 pisma dotyczące działu I - ubezpieczenia na życie (13,34 proc. ogólnej liczby zgłoszeń) - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z  02.08.2011 r.). I tak, w  dziale I "najwięcej wystąpień (963) dotyczyło funkcjonowania określonych zakładów ubezpieczeń. W 18 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznego podmiotu, w 11 sprawach brak było wskazania nazwy firmy, której dotyczyła skarga. W tym  8 spraw (0,1 proc.) dotyczyło ubezpieczeń ze starego portfela. Jak donosi "GU", umowy zawarte po 1989 r. były przedmiotem łącznie 984 skarg (13,2 proc.). Najwięcej spraw z tej kategorii dotyczyło ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych, będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 583 wystąpienia (7,8 proc.). Druga lokata przypadła ubezpieczeniom na życie (266 spraw, 3,6 proc.). Skargi dotyczące ubezpieczeń na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  to 62 sprawy (0,8 proc), zaś ze sposobem naliczania, wymiarem i zwrotem składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (41 spraw, 0,6 proc.). Przy tym 21 spraw (0,3 proc.)  zawierało wnioski skierowane do RzU z prośbą o interpretację przepisów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń na życie.
"Spory w tej grupie spraw najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT