Towarzystwa życiowe warte ponad 50 mld zł

Gdyby towarzystwa ubezpieczeń na życie były notowane na parkiecie warszawskiej GPW, wartość tych firm przekroczyłaby  50 mld zł – podaje  „Parkiet" (Nr z 08.07.2008 r.). Z wyliczeń opublikowanych przez gazetę wynika, że  w pierwszej dwudziestce najbardziej wartościowych spółek znalazłyby m.in. PZU Życie, szacowane na ponad 14,52 mld zł (6 miejsce pod względem wartości) oraz TUnŻ Warta (1,52 mld zł).  Parkiet wyszacował wartość giełdową towarzystw  na podstawie wyceny jednej akcji Warty Życie. I tak przy założeniu,  że jeśli jedna akcja  ubezpieczyciela wynosi 17,28 zł, to  szacunkowa wartość rynkowa tej  spółki sięgnie   1,52 mld zł (czyli prawie dwukrotność przypisu składki brutto). Marcin Materna, szef Departamentu Analiz Millennium Domu Maklerskiego, twierdzi, że w chwili, gdyby spółki życiowe notowane były na giełdzie, ich wartość wyceniona byłaby zapewne na niższym poziomie. Rynek gorzej oceniłby tych ubezpieczycieli, których składka powiązana jest z inwestycjami, np. Aegona, Nordeę, Skandię Życie czy Wartę Życie. Lepszą ocenę uzyskałyby zaś towarzystwa mające obszerny portfel ubezpieczeń grupowych i oferują ubezpieczeniowe produkty finansowe, takie, jak PZU Życie, Commercial Union, Amplico Life czy ING. Według Materny,  po zakończeniu sporu z Eureko, gdy PZU będzie notowane na giełdzie jako całość grupy, może być warte ponad 40 mld zł.

Bessa na GPW - atrakcyjne polisy z gwarancją kapitału


Podczas giełdowych spadków coraz większą popularnością wśród Polaków cieszą się polisy gwarantujące ochronę wypłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego  pieniędzy – pisze „Gazeta Wyborcza" (Nr z 08.07.2008 r.).  Dlaczego ? Według „Wyborczej”, jeśli inwestycje  takie w czasie od roku do pięciu lat przyniosą zysk, to 80 proc. z tego zysku trafia do właściciela polisy, a 20 proc. wypracowanej dywidendy  pozostawia sobie ubezpieczyciel. Właściciel polis ma zaś dodatkowo gwarancję, ze nie straci wpłaconych pieniędzy. Dziennik podkreśla, ze takie ubezpieczenia sprzedają już praktycznie wszystkie większe firmy ubezpieczeniowe.
Jak zaznaczaj gazeta,  polisa z funduszem kapitałowym nie jest  produktem dla wszystkich, dlatego przez podjęciem decyzji o jej wykupieniu, należy dokładnie zapoznać się z zasadami jej działania.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT