Trudne bancassurance z bankami spółdzielczymi?

Concordia rozpoczęła współpracę z bankami zrzeszonymi w Mazowieckim Banku Regionalnym. Zgodnie z umową między instytucjami, banki spółdzielcze będą mogły oferować bezpośrednio w swoich placówkach produkty ubezpieczyciela -  podaje „Parkiet" (Nr z 19.07.2008 r.). Według gazety, Concordia współpracuje już z trzema zrzeszeniami banków spółdzielczych. Dziennik pisze,  że w połowie czerwca br. także Generali podpisało umowę, na mocy której 350 banków spółdzielczych, zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości, będzie  nawiązywało współpracę ze spółkami Generali w ramach usług bancassurance. Zdaniem Wojciecha Trybuszkiewicza, szefa bancassurance w Generali,  otworzy to przed ubezpieczycielem wiele możliwości związanych z rozszerzeniem oferty produktowej. Rafał Lerski, analityk Expandera sceptycznie podchodzi do współpracy ubezpieczycieli z bankami spółdzielczymi. W jego opinii, banki spółdzielcze są instytucjami dość konserwatywnymi, dlatego ciężko będzie je przekonać do sprzedaży nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych.

Skończył się wzrostowy trend składki w indywidualnych polisach związanych z UFK

Lata 2002-07 to okres, w którym widocznie zarysował się wzrostowy trend dla składki przypisanej brutto indywidualnych polis na życie, związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) – informuje  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.07.2008 r. za  Analizy Online. Składka ta systematycznie wzrastała z roku na rok, by z końcem minionego roku przekroczyć rekordowy poziom 11 mld zł. Według AO,  największy roczny wzrost poziomu zebranych składek, w wysokości +3,7 mld zł (+78 proc.) był  w 2006 roku. Z kolei drugi tak duży przyrost (o 1 mld zł niższy niż 2006 r. ) został odnotowany przez rynek ubezpieczeń w 2007 r.  Równocześnie rok 2007 okazał się rekordowym, jeżeli chodzi o składkę przypadającą na jedną polisę (4,4 tys. zł/1 szt.). W ub.r. rekordowej wartości zebranych składek towarzyszyła najwyższa liczba zawartych polis (nieco ponad 2,5 mln sztuk). Natomiast  najniższy przypis składki brutto przypadający na jedną polisę, na poziomie 1,3 tys. zł/szt., odnotowany został w roku 2002.
W analizowanym okresie, udział składek ubezpieczeń na życie, związanych z UFK, sukcesywnie z roku na rok wzrastał i nigdy nie był niższy niż 52 proc. składki (w 2003 roku) zebranej łącznie w ubezpieczeniach osobowych. Największy ich udział odnotowano w ub.r., kiedy to stanowiły aż 78 proc. łącznej sumy składek. Przy czym w produktach ubezpieczeniowych ze składką jednorazową powiązanych z UFK, liczba zawieranych polis wzrastała  znacząco w sposób systematyczny w całym analizowanym okresie – zaczynając od niemal 54 tys. sztuk w roku 2002, kończąc na 316 tys. sztukach w 2007 roku. Według AO, w I kw. br. znacznie zmniejszyła się wartość składki przypisanej na jedna polisę ubezpieczeniową do poziomu 2,2 tys. zł na polisę.

Produkty oparte na odwróconej  hipotece  w Polsce jeszcze nie teraz

Z badania przeprowadzonego przez  Związek Banków Polskich wynika, że 8 proc. klientów jest zainteresowanych  odwróconym  kredytem hipotecznym w dużym  lub nawet bardzo dużym stopniu – twierdzi „Gazeta Prawna" (Nr z  21.07. 2008 r). W opinii dziennika,  .  jednak pojawienie się w Polsce produktów typu „reverse mortgage”  to perspektywa 3-5 lat. Albowiem zdążą w  tym czasie  zmienić się przepisy prawne, pozwalające na bezpieczną podaż takich  produktów. Według gazety, ewentualni dostawcy tychże produktów mają ”sceptyczne podejście do tematu”. Według Agnieszki  Rosy z PZU Życie,  towarzystwo obecnie  ocenia ten rynek  jako stosunkowo płytki. Lider polskiego sektora ubezpieczeń na życie wprawdzie planuje wprowadzenie takiej oferty, jednak w jego ocenie nie nastąpi to w najbliższych latach. Obecnie prace PZU Życie są skoncentrowane na tradycyjnych produktach dla osób starszych, w których za składkę klient uzyskuje albo świadczenie pieniężne, albo usługi. Polisy oparte na innych formach płatności, np. odwróconej hipotece mają być dopiero kolejnym etapem. W jej opinii czas na takie produkty nadejdzie, choćby ze względu na zmiany demograficzne. Adam H. Pustelnik, dyrektor generalny Genworth Financial uważa zaś, ze zainteresowanie takim produktem pojawi się, gdy kolejne roczniki emerytów będą dostawały wypłaty według nowych zasad, tym bardziej że długość życia będzie rosła i zgromadzony kapitał będzie trzeba dzielić na coraz więcej miesięcznych części.

„PROFIT” z TUnŻ Europa
 
TUnŻ Europa zawarło z jedną z instytucji finansowych na czas nieokreślony  umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie "Profit”  - pisze   „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.07.2008 r. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez TUnŻ Europa ubezpieczonemu na wypadek zgonu w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.  Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności towarzystwa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia złożenia podpisanej "Deklaracji Przystąpienia", nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki i trwa przez 6, 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczonego i ubezpieczającego w dniu przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie obowiązującej w tym dniu "Taryfy sumy ubezpieczenia" i jest niezmienna w całym okresie ubezpieczenia. Według „GU”, szacowany przypis składki z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie "Profit" w okresie pięciu lat wynosi 45 milionów zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT