Trybunał Konstytucyjny: zmiany w OFE zgodne z konstytucją RP z wyjątkiem zakazu reklamy

Trybunał Konstytucyjny  uznał za  zgodne  z konstytucją RP wprowadzone  w grudniu 2013 r.  zmiany w otwartych funduszach  emerytalnych poza jednym przepisem - wprowadzonym zakazem reklamy OFE - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 05.11.2015 r.).  Zdaniem TK, składka na ubezpieczenia społeczne ma charakter publiczny i jej  uiszczanie jest obowiązkiem.  Dlatego też  nie może być rozumiana jako własność prywatna. Ubezpieczony nie ma wpływu na  wysokość i sposób opłacania składki. Składka na ubezpieczenia społeczne jest "nakładana jednostronnie i władczo przez państwo i służy mu do realizacji konstytucyjnych zadań.. I nie zmienia tego fakt, że składkami zarządzają prywatne podmioty. One tylko realizują zadanie publiczne" - pisze dziennik.
Jak stwierdził  Marek Zubik, sędzia sprawozdawca, "państwo jest jedynym gwarantem zabezpieczenia społecznego (...) ustawodawca nie może powstrzymywać się od wprowadzenia rozwiązań ze względu na zmieniające się warunki.(...) Konstytucyjna zasada prawo do zabezpieczenia społecznego nie oznacza, że ma to być konkretny system, a zatem może mieć on charakter zmienny w czasie. Ustawodawca jest zatem zobowiązany do modyfikacji systemu emerytalnego, po to, by móc realizować konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego. A ubezpieczony musi się liczyć z tym, że negatywne skutki funkcjonowania systemu mogą się zmieniać na jego niekorzyść".
TK rozpoznawał skargi w pełnym 15-osobowym składzie.
" Mam nadzieję, że uznanie za zgodne z konstytucją zabranie  połowy oszczędności zgromadzonych w OFE w postaci obligacji nie pociągnie za sobą przejęcia przez rząd drugiej połowy oszczędności ulokowanych w akcjach" - komentuje w "Rz" wyrok TK Jeremi  Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Ile kosztuje niższy wiek emerytalny ?

Szacowane koszty obniżenia wieku emerytalnego mogą być dla nowego rządu PiS w pierwszym roku niższe od przewidywanych -  pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 30.10.2015 r.). Dlaczego? Ponieważ  cięcie OFE przez PO-PSL powinno dać budżetowi w przyszłym roku ekstra  nawet 5 mld zł -  prognozuje dziennik.
Zdaniem "Wyborczej", cięcie OFE było potrzebne PO-PSL, aby obniżyć zadłużenie i oddalić ryzyko przekroczenia przez dług publiczny progu 55 proc. PKB.
Gazeta przypomina, iż  "rząd wprowadził tzw. dobrowolność uczestnictwa w OFE. Przyszli emeryci mieli w ubiegłym roku cztery miesiące na złożenie deklaracji o chęci dalszego oszczędzania w funduszach. Kto nie zrobił nic, przeszedł z przyszłymi składkami w całości do ZUS".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT