Trybunał Sprawiedliwości za zasadą równych składek i świadczeń ubezpieczeniowych dla kobiet i mężczyzn

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, iż  od 21 grudnia 2012 r. musi działać we Wspólnocie bez odstępstw i wyjątków "zasada równych składek i świadczeń ubezpieczeniowych". Według "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 29.11.2011 r.), już 21 grudnia stanie się nieważna regulacja zezwalająca na proporcjonalne różnice w składkach i świadczeniach poszczególnych osób "w przypadkach, w których użycie płci jest czynnikiem decydującym w określaniu ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych  aktuarialnych i statystycznych". Oznacza to - pisze gazeta -  iż po tej dacie nie będzie możliwe różnicowanie składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć klientów.  Orzeczenie TS wywołało protesty ubezpieczycieli, reasekuratorów, brokerów oraz organizacji samorządowych ze Starego Kontynentu, w tym m.in. Polskiej Izby Ubezpieczeń. W opinii PIU -podkreśla "DGP" -  decyzja TS narusza stosowaną w ubezpieczeniach od wielu lat naczelną zasadę kalkulowania ryzyka w oparciu o wszelkie istotne z punktu widzenia ubezpieczeniowego informacje. Izba podkreśliła, że "różnicowanie stawek ubezpieczeniowych ze względu na płeć nie jest aktem dyskryminacji, a jedynie wyrazem troski ubezpieczycieli o jak najlepszą ocenę ryzyka, co pozwala oferować produkty dostosowane w możliwie najlepszy sposób do potrzeb klientów". Ubezpieczyciele różnicują bowiem stawki wyłącznie wtedy, gdy wyliczenia aktuarialne w sposób niezbity dowodzą zależności zdarzenia ubezpieczeniowego od płci lub innych cech".

VIG AG sfinalizowała przejęcie co najmniej 75 proc. i jednej akcji TU na Życie Polisa-Życie

Vienna Insurance Group AG sfinalizowała przejęcie co najmniej 75 proc. i jednej akcji TU na Życie Polisa-Życie - informuje "Parkiet"(Nr z 30.11.2011 r.). Zdaniem dr Güntera Geyera, prezesa VIG, dla Vienna Insurance Group przejęcie towarzystwa Polisa otwiera interesującą perspektywę intensyfikacji działalności w polskiej branży ubezpieczeń na życie. VIG nie poinformował, ile kosztowało grupę przejęcie  spółki ubezpieczeniowej, której udział w rynku wynosi ok. 0,3 proc. Dziennik szacuje, iż "przyjmując wskaźnik cena do zysku podobny jak w przypadku PZU, można oszacować wartość ubezpieczyciela na ok. 70 mln zł". Franz Fuchs, prezes VIG Polska, Polisa Życie jest graczem niszowym w sektorze ubezpieczeń grupowych na życie, a to przyszłościowy rynek.
Według zapowiedzi szefa VIG Polska, ambicją firmy jest znalezienie się co najmniej w pierwszej piątce firm ubezpieczeń na życie, gdy obecnie jej udział kształtuje się na poziomie  około  5 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT