Trzy w jednym dla lubiących ryzyko

Jeszcze do niedawna za zdobywające dopiero popularność novum uważano w Polsce tzw. polisolokaty, czyli polisy ubezpieczeniowe, którym w praktyce bliżej było do produktów oszczędnościowych, niż do produktów, które gwarantowały ochronę  na wypadek pewnych zdarzeń losowych - pisze "Gazeta Prawna"(Nr z 11.09.2009 r.).  Część składki przeznaczano tutaj na zabezpieczenie zdrowia czy życia poszkodowanego, zaś pozostałą - ostatnio coraz większą - na inwestycje. Element ubezpieczeniowy był zasadniczą częścią produktu, albowiem pozwalał uniknąć nabywcy takiego produktu podatku od zysków wypracowanych na lokacie -przypomina dziennik. Według "Prawnej", obecnie już  nie tylko polisa i lokata, ale także i fundusze inwestycyjne są elementami nowoczesnych, rozbudowanych produktów finansowych. Taki produkt  jest adresowany do bardziej ryzykownych graczy, dając im  szansę  na zysk rzędu 6-10 proc. Przy tym lokaty w tego typu produktach " są obliczone na 3–24 miesiące. Im dłuższy okres, tym niższe oprocentowanie". Natomiast rezygnacja klienta z takiej "struktury"  przed zakończeniem okresu ubezpieczenia "skutkuje poniesieniem opłaty likwidacyjnej zgodnie z warunkami ubezpieczenia" – twierdzi "GP", powołując się na Sabinę Salamon, rzecznika  Deutsche Banku.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Link4Life pozostaje w Polsce

Chociaż Link4 Life - życiowa część Link4, nie cieszy się zainteresowaniem wśród klientów i  nie osiąga zadowalających akcjonariuszy wyników,  na razie nie ma mowy o likwidacji towarzystwa - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.09.2009 r.),. Według   Adrew Burke , szefa brytyjskiego  Royal&Sun Alliance na region,  w Polsce w najbliższym  czasie największy nacisk położony zostanie na rozwój ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Dziennik podaje, iż  Adrew Burke zapytany przez media, czy brytyjski ubezpieczyciel byłby zainteresowany przejęciem od innego towarzystwa direct w Polsce portfela polis konkurencyjnych, nie wykluczył takiej ewentualności. Burke oświadczył "Przyjrzelibyśmy się takiej ofercie. Gdyby cena była dobra, czemu nie?"
Gazeta przypomina, iż całkiem niedawno, w sierpniu 2009r.  Link4 otrzymał Laur Konsumenta - tytuł przyznawany firmom szczególnie cenionym przez klientów.

Sektor ubezpieczeniowy  w Europie Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia  nie jest potęgą ubezpieczeniową. W 2008 roku wydatki mieszkańców naszego regionu na polisy na życie miały zaledwie 1-procentowy udział w światowym rynku asekuracyjnym - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 10.09.2009 r.).  Dziennik szacuje, że w ubiegłym roku suma składek zbieranych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 19 proc. , podczas gdy w 2007 roku o 17 proc. Taka dynamika przypisu powoduje - pisze gazeta - iż  nasz region jest światowym liderem wzrostu rynku ubezpieczeń na życie, chociaż podobną dynamikę przychodów "odnotowały tylko  kraje południowo-wschodniej Azji oraz Oceanii". "Rzeczpospolita" sporządziła ranking  największych ubezpieczycieli środkowowschodniej części naszego kontynentu. Jako kryterium przyjęto: osiągnięty poziom składki, jej dynamikę oraz skalę zatrudnienia. I tak, pierwszą pozycję w zestawieniu dziennika zajął PZU SA , następnie Česká pojišťovna, a na trzeciej lokacie uplasowała się i Warta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT