Tygrysy Europy z TUnŻ Warta SA

Tygrysy Europy, nowe 2 – letnie ubezpieczenie na życie i dożycie, oparte na koszyku akcji 20 spółek z Holandii, Niemiec i Szwajcarii, m.in. Bayer, Merck, Deutsche Boerse, Nestle, RWE czy Deutsche Post-  oferuje TUnŻ Warta . Maksymalna wysokość premii na koniec umowy może wynieść nawet 37 proc., a klienci dodatkowo mogą ulokować oszczędności na 3 - miesięcznej lokacie oprocentowanej na 6 proc. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.05.2011 r.). Konstrukcja produktu zapewnia 100 proc. ochronę powierzonego kapitału na koniec trwania umowy, dlatego jest odpowiedni także dla osób preferujących bezpieczne inwestycje.  Przez cały okres umowy, tj. do 10 sierpnia 2013 r. klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 zł. Każdy klient, który kupi produkt może dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 6 proc. w stosunku rocznym. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę do wysokości środków zainwestowanych w to ubezpieczenie, jednak nie mniej niż 1 tys. zł oraz nie więcej niż 20 tys. zł - pisze "GU".

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne umożliwią dostęp do innowacyjnych metod leczenia

Bez dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych dostęp do innowacyjnych metod leczenia, szczególnie w zakresie onkologii,  jest ograniczony - wynika m.in. z   debaty „Innowacje w medycynie – ocena dostępności w Polsce”, która odbyła się 15 kwietnia 2011 roku w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej zorganizowanej przez Fundację Watch Health Care. W dodatku nie zawsze możliwe jest skorzystanie z niektórych świadczeń, gdyż po prostu brakuje na to pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 04.05.2011 r.). Dr  Krzysztof Łand, prezes Fundacji Watch Health Care uważa, że  wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jego zdaniem w ten sposób można m.in. zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych w koszyku gwarantowanym, co przyniesie mniejsze kolejki do tych świadczeń oraz zwiększy też efektywność wykorzystania środków prywatnych wydawanych na ochronę zdrowia. Zdaniem uczestników debaty, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - podkreśla "DGP"-  będą też receptą na dostęp do nowych metod leczenia nowotworów, które nie znalazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej twierdzi, iż "dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – przy rozważnie skalkulowanych kosztach – nie tylko stworzą szansę na wzmocnienie populacyjnych korzyści terapeutycznych, ale przede wszystkim mogą uruchomić mechanizm zmieniający podejście świadczeniodawców do składania i akceptowania wniosków o świadczenia ponadstandardowe, bowiem to sam chory będzie płatnikiem i beneficjentem" – podaje dziennik.

Dobra  polisa grupowego ubezpieczenia na życie   zabezpiecza  finansowo zarówno pracowników, jak i pracodawcę 

Ubezpieczenie grupowe na życie powinno być elastyczne i mieć możliwość modyfikowania zakresu ochrony w zależności od sytuacji w jakiej aktualnie znajduje się firma -  radzi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.05.2011 r.), powołując sie na tzw. "mini poradnik" opracowany przez ING Życie. I tak, w  przypadku polisy dla pracowników wykonujących pracę biurową, istotna jest możliwość objęcia ubezpieczeniem rodziny – dzieci, małżonka czy partnera. "Natomiast w przypadku pracowników, wykonujących pracę fizyczną, zwłaszcza jeśli wiąże się ona z potencjalnymi zagrożeniami zdrowia lub życia, ważniejsze jest ubezpieczenie obejmujące wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe wypadki" - pisze "GU". Dzięki elastycznej polisie, w ramach jednej umowy, pracodawca możne ubezpieczyć wszystkich pracowników posiadających różne potrzeby. Przy tym, właściciele małych i średnich firm przy wyborze  ubezpieczenia dla swoich pracowników powinni szukać rozwiązań,  zapewniających  kompleksową ochronę. Ważne jest zwłaszcza,  czy polisa zabezpiecza  finansowo członków rodziny w przypadku śmierci pracownika, przy jednoczesnym zwolnieniu pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Zdaniem "Ubezpieczeniowej”, pozwala to na zapewnienie rodzinie pracownika wypłaty świadczenia, bez narażania firmy na dodatkowe, często bardzo wysokie koszty. W opinii Katarzyny Tekieli, kierownika Działu Obsługi Polis Klientów Korporacyjnych ING Życie, warto także sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje przypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa. "W takiej sytuacji oprócz wypłacenia po zdarzeniu wysokiego odszkodowania, ubezpieczyciel płacił również pracownikowi świadczenie miesięczne przez okres pięciu lat" – tłumaczy Tekieli.
Równie ważna jest też jakość obsługi.  Proces określenia ryzyka oraz wdrożenia kompleksowego systemu ubezpieczeniowego powinien przebiegać sprawnie oraz szybko.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT