UFK CU Życie w CU TFI

Zgodnie z przyjętą przez Commercial Union Życie strategią - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z  29.01.2009 r.) -  środki z polis inwestycyjnych towarzystwa  będę teraz  bezpośrednio wpływały do CU TFI.  Od czwartego kwartału 2008 r. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie w większości przypadków dokonują inwestycji zarządzanych aktywów   za pośrednictwem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego SFIO Commercial Union. 
SFIO CU został  utworzony przez CU TFI; w jego skład wchodzą  trzy subfundusze. Według dziennika, do wspomnianych subfunduszy dokonano już przeniesienia środków z UFK. Nastąpiło to  w czterech transzach o wartościach: 350 mln zł, 500 mln zł, 2 mld zł i 2,8 mld zł. Jak powiedział gazecie Tymoteusz Paleczny, wiceprezes CU TFI, wprowadzenia takiego rozwiązania nie miało na celu transferu zysków pomiędzy spółkami z grupy. Było także neutralne podatkowo.

Generali  Życie: przedpłacone karty płatnicze w obsłudze roszczeń


Nowe rozwiązanie w procesie rozpatrywania roszczeń z tytułu Grupowych Ubezpieczeń na Życie wprowadza Generali. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl  z 29.01.2009 r.), od stycznia 2009 r. wypłaty świadczeń będą mogły być dokonywane z wykorzystaniem tzw. przedpłaconych kart płatniczych. Klienci Generali, którzy zawierają nowe umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub przedłużają dotychczasową polisę na kolejny rok, w określonych przypadkach (dotyczy 5 klauzul) mogą otrzymać wypłatę świadczenia do kwoty 4.000 zł w postaci karty, zasilanej w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia roszczenia. Dodatkowo Generali uprościło również formularze  stosowane w obsłudze roszczeń oraz wprowadziło możliwość ich rozpatrywania na podstawie skanów dokumentacji, które to rozwiązania jeszcze bardziej skrócą czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.
Zgłoszenia roszczenia możne dokonać Administrator Grupy drogą elektroniczną przesyłając je na adres mailowy szkody. Po przyjęciu zgłoszenia roszczenia, kwalifikującego się do uproszczonej formy likwidacji szkody, ubezpieczony otrzymuje kartę płatniczą Generali, kopertę z numerem PIN oraz ulotkę informacyjną z opisem formy aktywacji karty, która zostanie zasilona najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wpływu wniosku o wypłatę.
Stosowanie uproszczonej procedury likwidacyjnej w grupowych ubezpieczeniach na życie opiera się podobnych zasadach, jakie Generali wprowadziło w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT