UFK: Open Life TUnŻ z najlepszym bilansem wpłat i umorzeń

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe  w pierwszym półroczu 2012 r. zebrały  prawie 2,6 mld zł - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.08.3012 r.),  powołując się na szacunki  Analizy Online (AO). Według dziennika, jest to o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. (1,9 mld zł). W opinii gazety, dominującą rolę na rynku  ma obecnie Open Life TUnŻ,  natomiast  znacznie spadła aktywność Europa TUnŻ. Zdaniem  AO, ogólna struktura salda sprzedaży potwierdza  kontynuację tendencji z ub.r.- najwięcej nowych środków przyciągnęły  fundusze ochrony kapitału (2 mld zł), a saldo wpłat i umorzeń dla tego segmentu wyniosło 1,4 mld zł. Jest to przede wszystkim wynikiem dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych opakowanych w fundusz kapitałowy - pisze dziennik. 
Drugim pod względem popularności okazał się segment funduszy dłużnych (saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1 mld zł), a przede wszystkim  fundusze dłużne złotowe, do których trafiło 90 proc. wszystkich środków wpłaconych do całego segmentu. Z kolei największe napływy odnotowała grupa funduszy dłużnych uniwersalnych, gdzie saldo wpłat i umorzeń wyniosło 0,7 mld zł. Poprawiła się sytuacja w segmencie funduszy akcyjnych -  saldo wpłat i umorzeń sięgnęło 0,4 mld zł. Większość środków (0,3 mld zł) trafiło do funduszy akcji polskich, z czego połowa ulokowano ostatecznie w dwóch funduszach zarządzanych przez Noble TFI i Quercus TFI.
"W pozostałych segmentach saldo wpłat i umorzeń w pierwszym półroczu 2012 było ujemne. Najmocniej spadały aktywa w segmencie funduszy gotówkowych i pieniężnych" - podsumowuje "Rzeczpospolita". Ujemny bilans wpłat i wypłat odnotowały także fundusze mieszane.
Wśród poszczególnych ubezpieczycieli najlepszy bilans  wpłat i umorzeń  odnotowało Open Life TUnŻ (1,5 mld z, co  stanowi 60 proc. dodatniego salda do wszystkich UFK). Z kolei towarzystwa:  BZ WBK – Aviva TUnŻ, AXA Życie TU oraz ING TUnŻ  uzyskały siedmiokrotnie mniejszy rezultat w porównaniu z liderem.

Lux Med dla PZU SA ?

PZU SA, największy polski ubezpieczyciel jest zainteresowany kupnej prywatnej sieci usług medycznych - donosi "Parkiet" (Nr z 28.08.2012 r.). Wartość transakcji  może sięgnąć nawet 1 miliarda zł  - na tyle wycenia spółkę Lux Med jej  właściciel,  fundusz Mid Europa Partners - pisze gazeta,  powołując się na nieoficjalne informacje. Według "Parkietu", Mid Europa wycenia Lux Med na "15-krotność ostatniego wyniku EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), co dawałoby kwotę około 1 mld zł"..Dziennik pisze, iż  do transakcji może dojść nawet w ciągu najbliższego miesiąca. Jednak wysoka cena, za jaką Mid Europa Partners chce sprzedać Lux Med, może skutecznie osłabić apetyt nabywców... "Wycena jest wysoka. Traktujemy ją jako wstęp do negocjacji" - powiedziała  gazecie "osoba zbliżona do zarządu PZU" .
W opinii gazety,  zainteresowane przejęciem Lux Medu są także inne fundusze private equity.  "Zainteresowani nie podają jednak żadnych szczegółów" - podkreśla "Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT