UFK inwestujące w papiery dłużne zarobiły najwięcej

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które inwestowały w polskie papiery dłużne przyniosły  pierwszej połowie tego roku  największe zyski - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 15.07.2011 r.), powołując się  na raport  firmy Analizy Online. Od początku roku one zarobiły średnio 2,8 proc. , m.in. z powodu  dużego zainteresowania inwestorów polskimi obligacjami. Według  "DGP", zarobić dały też fundusze rynku pieniężnego.
Natomiast  znacznie gorzej poradziły sobie fundusze akcyjne, pomimo  że WIG20 w kwietniu br. osiągnął poziom najwyższy od połowy 2008 r. I tak, "fundusze uniwersalne straciły 0,4 proc., a małych i średnich firm aż 3,2 proc. Jeszcze gorzej poradziły sobie UFK lokujące za granicą. Fundusze powiązane z giełdami rynków wschodzących straciły 5,1 proc., a azjatyckich 7,4 proc."  -  pisze gazeta. Najlepszy wynik z inwestycji w krajowe spółki osiągnął Axa Akcji „Big Players” UFK, który zarobił 4,4 proc.
Ze wszystkich UFK najlepszy okazał się - pisze dziennik -  inwestujący w światową branżę medyczną PZU UFK – BGF World Healthscience. Zyskał  on 15 proc. i znalazł się w skromnym gronie sześciu funduszy, których wartość urosła o więcej niż 10 proc. Natomiast  stratę większą niż 10 proc. odnotowało aż 70 unitlinków (najwięcej Axa UFK – HSBC Indian Equity– 19,2 proc.).
 W przypadku produktów stukturyzowanych,  najbardziej straciły UFK pochodzące z Europy Życie.

Grupowe ubezpieczenie na życie wliczane w koszty uzyskania przychodu

Grupowe ubezpieczenie na życie ma nie tylko wymiar ochronny i motywacyjny dla pracowników firmy. Pracodawca, który zdecyduje się opłacić za  nich  część lub całość składek , może odzyskać część wydanych w ten sposób pieniędzy - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 14.07.2011 r.). Według gazety, jest to możliwe dzięki możliwości zaliczenia  opłacanych  za pracowników składek  w koszty uzyskania przychodu. Ponadto,  w przypadku śmierci pracownika posiadana  przez niego polisa może uwolnić pracodawcę od  konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej. Albowiem  zgodnie bowiem z przepisem art. 93 par 7 kodeksu pracy odprawa pośmiertna "nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż przysługująca im odprawa. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniam" - podaje "DGP".
Według gazety, ponoszenie wydatków na rzecz pracowników "jest uznawane za ponoszenie wydatków w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem wydatków, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nimi do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II, a więc ubezpieczenia na życie, wypadkowego i chorobowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT