UFK we wrześniu w słabszej kondycji

Wrzesień nie był dobrym okresem dla inwestorów rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  20.10.2008 r. za  Analizy Online. Sytuacja była w głównej mierze efektem szeregu negatywnych informacji płynących z zagranicy takich jak: bankructwo czwartego największego amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, przejęcie banku Wachovia przez Citigroup czy bankructwo Washington Mutual. Na polskich, jak i na światowych rynkach atmosfera była bardzo niepewna i nieprzyjazna dla inwestorów. Według  Analiz Online, najwyższą wrześniową średnią stopę zwrotu (+10,79 proc.) wypracowała  grupa uniwersalnych dolarowych funduszy dłużnych (PDU_UN). Tylko 20 proc. funduszy wypracowało zysk. Najlepszy okazał się fundusz Aspecta - UniDolar Obligacje UFK, który osiągnął stopę zwrotu na poziomie +4,83 proc.. Najbardziej (-34,6 proc.) stracili natomiast posiadacze jednostek funduszu Gerling - UniSektor Nieruchomości Nowa Europa UFK. We wrześniu zarobić można było na rynku polskiego długu.  Polskie fundusze dłużne (PDP_UN) - na koniec miesiąca wykazały średnią stopę zwrotu na poziomie +0,48 proc.. Na 87 funduszy inwestujących w tym segmencie rynku tylko 9 zakończyło miesiąc na minusie. Najwięcej zyskał Pioneer Obligacji Plus UFK (Aspecta, Skandia), którego zarządzający wypracował wynik rzędu +2,2 proc.. Najniższą stopę zwrotu (-6,4 proc.) fundusz SEB2 Obligacji i Bonów Skarbowych UFK (Aspecta, Gerling, Skandia, Uniqa).
Słaba koniunktura na rynku akcji dotknęła również fundusze stabilnego wzrostu (średnia dla grupy SWP_UN wyniosła -1,96 proc.) oraz fundusze mieszane uniwersalne (MIP_UN), których jednostki wypracowały średni wynik na poziomie -4,28 proc. W  pierwszej grupie najlepiej, ze stopą zwrotu +0,9 proc., wypadł fundusz Gerling - UniStabilnego Wzrostu UFK, najsłabiej zachował się natomiast PZU - db stabilnego wzrostu (PLN) UFK, wypracowując wynik -3,9 proc. Wśród funduszy mieszanych najwyżej znalazł się Allianz - Prosperita Fundusz Zrównoważony UFK (-0,2 proc.). Najsłabiej, z wynikiem -11,2 proc., poradził sobie Royal Aktywnego Inwestowania UFK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT